Funktionsrätt Sverige lanserar ny patientföreträdarutbildning

februari 24, 2023

Funktionsrätt Sverige har tagit fram en patientföreträdarutbildning som syftar till att få fler och kunniga patientföreträdare som kan företräda Funktionsrätt Sverige, sina egna organisationer och andra patientgrupper på nationell, regional och lokal nivå.

Målgrupp för utbildningen är Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund, förtroendevalda och samverkanspartners.

Vem kan gå patientföreträdarutbildningen?

Utbildningen är till för personer som är eller ska bli patientföreträdare och för de som har haft olika uppdrag och vill lära sig mer. Förhoppningen är att även företrädare inom andra områden kan ha nytta av utbildningen utifrån olika uppdrag.

Beslutsfattare, personal i vården och övriga intresserade som Funktionsrätt Sverige samverkar med är också välkomna att ta del av utbildningen.

Utbildningen består av fem delar. De olika delarna innehåller texter, filmer, övningar och tips. 

Läs mer och registrera dig på Funktionsrätt Sveriges utbildningsportal