Anders Åkesson återigen med på maktlista

juni 26, 2023

Riksförbundet HjärtLungs förbundsordförande Anders Åkesson har utsetts till en av hälso- och sjukvård-Sveriges mäktigaste personer av Dagens Medicin. Det visar den första delen av tidningens årliga lista över de 100 mäktigaste inom svensk sjukvård.

Anders Åkesson är en av de 50 som nämns ospecificerat på plats 51-100. Dagens Medicin rangordnar enbart topp 50. Redan förra året, som nytillträdd ordförande, intog Anders Åkesson samma plats på listan. En ytterligare patientföreträdare tar också en plats, Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.

Maktlistan bygger på bakgrundssamtal med ett 40-tal makthavare på olika nivåer i svensk sjukvård. Såväl informell som formell makt vägs in i bedömningen för den slutliga listan och listan är framåtsyftande. Den första delen publicerades idag, listans övre halva släpps under tisdagen och onsdagen.

Källa: Dagens Medicin