EU överens om mål för att minska antibiotikaanvändning

juni 16, 2023

EU:s ministerråd har antagit en rådsrekommendation för att förstärka kampen mot antibiotikaresistens. Rekommendationen innehåller tydliga riktlinjer och mål för att minska användningen av antibiotika hos både människor och djur.

Antibiotikaresistens, där bakterier och andra mikroorganismer blir motståndskraftiga mot antibiotika, utgör ett allvarligt hot mot människors hälsa. Utan antibiotika riskeras den moderna sjukvården och många liv att gå förlorade.

Efter en rådsrekommendation har EU:s hälsoministrar nu kommit överens och flera mål för att bekämpa antibiotikaresistens har fastställts till 2030:

  • En 20-procentig minskning av den totala konsumtionen av antibiotika hos människor
  • Minst 65 procent av den totala konsumtionen av antibiotika hos människor bör vara effektiv (användning av rätt antibiotikum)
  • En minskning av infektioner av tre viktiga antibiotikaresistenta bakterier, som främst kommer att gälla sjukhus. Övervakningen av förskrivningar på sjukhus ska förbättras.
  • Landspecifika mål har tagits fram och ska rapporteras till EU.

I april skrev Riksförbundet Hjärtlungs ordförande Anders Åkesson en debattartikel i Göteborgs-Posten där han, tillsammans med andra patientföreträdare, efterlyste tydliga och gemensamma mål för att bättre mäta antibiotikaanvändningen inom EU. Nu har EU:s hälsoministrar alltså enats om bland annat just detta.

– Att man nu har enats om mål och trappar upp kampen mot antibiotikaresistens är mycket välkommet. Inte minst för alla som är beroende av antibiotika vid till exempel en hjärtoperation eller KOL-patienter med infektioner, säger Anders Åkesson.

Fakta antibiotikaresistens:

  • Det uppskattas att fler än 35 000 människor dör varje år inom EU/EES som en direkt följd av en infektion på grund av bakterier som är resistenta mot antibiotika.
  • Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC är hälsoeffekterna av resistenta bakterier jämförbara med effekterna av influensa, tuberkulos och hiv/aids tillsammans.

Källa: Europakommissionen, Ekot