”Dags att uppdatera miljömål och gränsvärden för luftföroreningar”

februari 13, 2023

WHO:s nya, skarpare riktlinjer för luftkvalitet ger anledning för Sverige att skärpa miljömålet, menar företrädare för Astma- och Allergiförbundet, Hjärt-Lungfonden och Riksförbundet Hjärtlung i en gemensam debattartikel. 

Trots Sveriges relativt goda luftkvalitet dör fortfarande 6 800 svenskar i förtid varje år på grund av dålig luft.

Förutom det personliga lidandet kostar det samhället 168 miljarder kronor varje år. Även om utvecklingen går åt rätt håll visar Naturvårdsverkets senaste rapport att vi fortfarande är långt ifrån uppsatta mål.

Vi måste skärpa miljömålet om frisk luft och värna människors hälsa.

 WHO:s nya, skarpare riktlinjer för luftkvalitet ger anledning för Sverige att skärpa miljömålet ”frisk luft” och den svenska luftkvalitetsförordningen som styr gränsvärden för luft, det skriver företrädare för Astma- och Allergiförbundet, Hjärt-Lungfonden och Riksförbundet Hjärtlung i en debattartikel i Aktuell hållbarhet.