Inger Ros i ledare: "Det händer något i oss när vi blir sedda"

april 25, 2018

Människor med till exempel hjärtsvikt och KOL har behov av en vård som präglas av kontinuitet och uppföljning och som utgår från en helhetsbild av henne.Det handlar det om att skapa ett bra liv utifrån de förutsättningar som sjukdomen medför. Då blir det extra viktigt att den enskildes behov och mål finns med i behandlingen, skriver Inger Ros i Medicinsk access om Riksförbundets kampanj Sedd i vården.

Riksförbundets ordförande Inger Ros skriver om HjärtLungs intressepolitiska plattform Sedd i vården:

"Tillsammans med läkare, sjuksköterskor och beteendevetare arbetar Riksförbundet HjärtLung med att stärka patienters kunskap och möjligheter att aktivt delta i behandling och egenvård av långvariga och kroniska sjukdomar. Genom den intressepolitiska plattformen Sedd i vården vill vi få upp ögonen på politiker och ansvariga för hur ett personcentrerat arbetssätt kan ta tillvara kraften mellan patient och profession."

Det händer något i oss när vi blir sedda