Paneldebatt: Hjärtsjukvården i Stockholms län är inte jämlik idag

mars 11, 2016

Det konstaterar läkare på Karolinska sjukhuset – med vädjan till riksförbundet att göra något åt det. Under en paneldebatt med ansvariga landstingspolitiker utlovades förslag till förbättringar.

Resurserna är betydligt större i norra delen av länet vilket gör att hjärtpatienter i sydöstra området får sämre vård.

Idag kan det vara livsavgörande för hjärtsjuka var i länet man bor.

Riksförbundet, med stöd från länsföreningen i Stockholm, skrev en debattartikel om den ojämlika vården tillsammans med överläkaren på Huddinge sjukhus.

Artikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 19 december. Den 17 februari ordnades en paneldebatt i World Trade Center där landstingspolitiker från sex partier hade hörsammat inbjudan att diskutera den ojämlika hjärtsjukvården.

Ordföranden i länsföreningen och riksförbundet inledde debatten följt av föredrag från tre hjärtläkare. Därefter fick politikerna ge sin syn på frågan och svara på frågor från medlemmar och vårdpersonal i publiken.

Det är unikt att professionen vänder sig till patientföreningen för att belysa skillnader i vården med vädjan om att vi ska göra något åt den. Det visar att vi lyckats med vårt opinionsbildande arbete.

Politikerna lovade att ta med sig frågan hem och återkomma med förslag till förbättringar.

Tomas Jernberg, överläkare vid Karolinska sjukhuset i Huddinge presenterade fakta om skillnaden i tillgång till hjärtsjukvård i norra respektive de södra delarna av Stockholm.

Politiker från landstingspartierna (C), (KD), (S), (V), (L) och (M) deltog i paneldebatten med HSO:s ordförande Stig Nyman som moderator.

Inger Hagerman, överläkare vid Hjärtkliniken på Karolinska universitetssjukhuset, berättade att  7 av 10 patienter som går på hjärtsviktsmottagning har bra behandling jämfört med 2 av 10 i övrig öppenvård.