HjärtLung lanserade Ljuset På i Almedalen

december 07, 2015

I ett till bredden fullt tält lanserade HjärtLung under onsdagen kampanjen och rekordsatsningen Ljuset På våra dolda folksjukdomar i Hälsodalen i Almedalen. Kampanjen ska sätta strålkastarljuset på mörkertalen och visa på vikten av tidig diagnos och korrekt behandling.

Intresset för HjärtLungs kampanjseminarium var stort och ett 80-tal personer hade belägrat varje stol som fanns tillgänglig när klockan slog 13 och seminariet inleddes.

Först ut var Peter Vasko, registerhållare för kvalitetsregistret RiksSvikt.

- Vad är problemet?, frågade Vasko retoriskt. Hur vi ska kunna hjälpa människor med hjärtsvikt om ingen känner till att de har sjukdomen?

Cirka 200 000 beräknas ha hjärtsvikt, och det finns lika många till som idag är odiagnostiserade. Allt för få får dessutom rätt behandling, något som leder till onödigt lidande, konstaterade Peter Vasko.

Han efterföljdes av Frieder Braunschweig, ordförande i svenska kardiologföreningen, som målade upp en bild av hur 300 000 beräknas ha förmaksflimmer – och att av dessa har cirka 100 000 inte fått en diagnos.

Dagens sista inledningsanförande hölls av Socialstyrelsens prioriteringsordförande i arbetet med att ta fram de nya nationella riktlinjerna för astma- och KOL, Peter Odebäck, specialist i allmänmedicin. 500 000 svenskar beräknas ha KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, men endast 20 procent känner till att de bär på sjukdomen.

- KOL är inom några år världens tredje största folksjukdom. Det finns ingen tvekan om att tidig diagnos och korrekt behandling stoppar stort lidande, säger Peter Odebäck.

HjärtLungs ordförande Inger Ros berättade om kampanjen och hur hon genom åren som ordförande märkt hur de tre diagnoserna konsekvent underdiagnosticeras, något som nu fått förbundet att ta beslutet att genomföra rekordsatsningen på att sprida kunskap om mörkertalen och att det rör sig om minst 700 000 människor som har en av folksjukdomarna.

Moderatorn för dagen, HjärtLungs Pär Hommerberg, bjöd upp Hans Karlsson, SKL:s chef för Vård och omsorg, och politikerna Veronica Palm (S) och Anna Starbrink (FP) för att diskutera vad man kan göra för att komma till rätta med mörkertalen. Hans Karlsson betonade vikten av att vi måste göra saker annorlunda och tänka nytt.

- Börja med dig själv. Ställ er upp!, sade han och fick överraskade seminariebesökare att ställa sig upp under ett par minuter.

Veronica Palm (S), vice ordförande i Socialutskottet, fokuserade på vikten av att se patienten som en person, inte någon som ska slussas runt och styckesindelas i stuprörstänkandet i vården.

- Vården behöver även vara mer uppmärksam på rökare och mer personcentrerad, sade Veronica Palm.

Hennes motpart, Folkpartiets Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, pekade på att det är viktigt att säkerställa en positiv utveckling av kvalitetsregistren.

På frågan om huruvida vi kan förvänta oss ett mindre mörkertal nästa år i Almedalen, var panelen enig om att det tvärtom troligen kommer att öka.

- Men vi kommer, tack vare den här kampanjen, ha lärt oss mer om vilka åtgärder som måste till för att fler ska få en diagnos och rätt behandling, sade Inger Ros.

Kampanjen är därmed igång. Den ska fortsätta fram till Alla hjärtans dag 2017 då HjärtLung ska överlämna resultatet av kampanjen till Folkhälsominister Gabriel Wikström (S). Fram tills dess kommer förbundet att jobba intensivt med att sprida kunskap om mörkertalen. Eller som Hans Karlsson sade under seminariet:

- Släck inte ljuset!