Nytt nätverk för personer som överlevt hjärtstopp och deras närstående

april 14, 2021

Riksförbundet HjärtLung, Svenska rådet för HLR samt ett antal eldsjälar har startat ett nationellt nätverk för personer som överlevt hjärtstopp och för deras närstående. I dag drar nätverkets Facebookgrupp igång.

Nytt nätverk för personer som överlevt hjärtstopp och deras närstående.

Var sjätte timme räddas en person till livet i Sverige med hjälp av hjärt-lungräddning (HLR).

Det nationella nätverket för personer som överlevt hjärtstopp och deras närstående startades redan förra året av ett antal engagerade personer som själva drabbats tillsammans med Riksförbundet HjärtLung och Svenska rådet för HLR.

Nätverket syftar till att erbjuda möjligheter för personer som drabbats och deras närstående att träffas och dela erfarenheter, bidra till en ökad kunskap om livet efter hjärtstopp och vara en pådrivande kraft för att förbättra behandling av hjärtstopp i Sverige.

- Att ha varit med om ett hjärtstopp är en omtumlande upplevelse, oavsett om man är överlevare eller närstående. De flesta som överlever återhämtar sig bra, men svårigheter med minne, koncentration, trötthet och känslomässiga reaktioner är dock relativt vanligt, särskilt den första tiden. Även hos närstående är känslomässiga reaktioner vanliga, berättar Johan Israelsson, forskare och ordförande i HLR-rådets arbetsgrupp vård efter hjärtstopp.

Nätverkets Facebook-grupp är till för personer som överlevt hjärtstopp och för närstående till en person som överlevt.

- Tanken med detta nätverk är att skapa möjligheter att träffa andra som drabbats, dela berättelser och få tips, råd och stöd. Det är nämligen en omtumlande upplevelse att överleva hjärtstopp, både för den drabbade och för närstående, säger Stefan Jutterdal, själv överlevare efter hjärtstopp och en av flera initiativtagare till nätverket.

Gruppen administreras av Riksförbundet HjärtLung med stöd av Svenska rådet för HLR, men innehållet skapas framförallt av medlemmarna själva.

Varmt välkommen att gå med i gruppen!

https://www.facebook.com/groups/hjartstopp

Om du är närstående (efterlevare) till en person som avlidit och söker nätverksstöd, rekommenderar vi istället att du kontaktar din vårdgivare eller andra grupper som erbjuder stöd till personer i sorg.