Riksförbundet HjärtLung: "Vi är redo att bli sedda i vården"

maj 09, 2018

Sverige ligger efter i vården av människor med kronisk sjukdom. Jämfört med andra länder upplever patienter i Sverige att de inte har samma tillgång till information om sin vård och behandling. Genom den intressepolitiska plattformen Sedd i vården vill vi få upp ögonen på politiker och ansvariga för hur ett personcentrerat arbetssätt kan ge ökad tilltro till den egna förmågan, bättre hälsa för patienten, kortare vårdtider och kostnadsbesparingar för samhället.

Genom den intressepolitiska plattformen Sedd i vården vill Riksförbundet HjärtLung rikta ljuset på hur man genom att arbeta personcentrerat kan se människan bakom diagnosen, ta tillvara hennes erfarenheter, upplevelse och kompetens.
Patientberättelse, partnerskap och en personlig hälsoplan är de tre huvuddelarna i en personcentrerad vård.

  • Patientberättelse – den personcentrerade vården utgår från personens egen berättelse där drivkrafter och förmågor fångas upp. Tillsammans med övriga undersökningar ligger det till grund för vården.
  • Partnerskap – vård, behandling och rehabilitering sker i ett partnerskap mellan dig som patient och hälso- och sjukvårdspersonalen. Du är expert på din situation medan hälso- och sjukvården är experter på medicin, rehabilitering och vård.
  • Personlig hälsoplan - patientens mål och berättelse finns i ett levande dokument.

Hur känner jag som patient igen personcentrerad vård?

  • Du har en fast vårdkontakt som tillgodoser ditt behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Du är en självklar del av teamet där din kunskap om hur det är att leva med din sjukdom tas tillvara.
  • Du har tillgång till din journal och hälsoplan som innehåller dina mål samt kort- och långsiktig uppföljning av dessa.
  • Du har tillräckligt mycket information om din sjukdom för att kunna bedriva egenvård, det vill säga åtgärder du själv kan vidta för att ha uppsikt över samt förbättra ditt tillstånd.

På sidan seddivarden.se kan du läsa mer om personcentrerad vård och om vår intressepolitiska plattform.