Alkohol i liten mängd kan vara skadligt för hjärtat

mars 14, 2023

En ny rapport av en internationell forskargrupp om alkoholens betydelse för högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom visar på enbart negativa effekter av alkoholkonsumtion på ischemisk hjärtsjukdom, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar. När det gäller risken för högt blodtryck, finns det ingen säker alkoholkonsumtionsnivå som ger skyddande effekt på lång sikt.

Tidigare har man trott att alkohol i låga eller måttliga doser kan skydda mot hjärt-kärlsjukdom.

Men allt fler studier med starkare metodik visar enbart på negativa effekter av alkoholkonsumtion på ischemisk hjärtsjukdom, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar.

- Det här är viktig kunskap för allmänheten, men särskilt för personer som lever med hjärt-kärlsjukdomar. Vi vill se bättre förutsättningar för hälso- och sjukvården att behandla risk- och missbruk och arbeta enskilt mot varje person i den här frågan. Med tanke på slutsatserna i rapporten finns det anledning för våra politiker att förstärka arbetet mot högt blodtryck orsakat av alkoholkonsumtion, säger Anders Åkesson, ordförande för Riksförbundet HjärtLung.

Forskarna drar slutsatsen att det mest kostnadseffektiva sättet att minska förekomsten av högt blodtryck, och de sjukdomar som högt blodtryck orsakar, är att införa åtgärder som minskar alkoholkonsumtionen i befolkningen.

Alkoholpolitiska åtgärder, så som höjd alkoholskatt och minskad tillgänglighet av alkohol, är effektiva sätt för att hålla ner alkoholkonsumtionen och därmed minska risken för högt blodtryck.

Lunchseminarium

Lansering av rapporten sker i samband med ett riksdagsseminarium som kan följas via följande länk:

https://us06web.zoom.us/j/86509643103

Tid: 14 mars, kl. 12.00 – 13.30

Mer från rapporten:

  • Sammantaget är alkoholkonsumtion en riskfaktor för högt blodtryck. Sambandet stöds av studier av samtliga typer av metoder och är tydligast för konsumtion på mer än 24 gram alkohol per dag (två svenska standardglas).
  • Resultat från kohortstudier och studier med mendelsk randomisering tyder på att risken för högt blodtryck kan öka även av mycket låg konsumtion.
  • Det finns inga belägg för att alkoholkonsumtion på någon nivå sänker blodtrycket, eller skyddar mot högt blodtryck, i randomiserade eller överkorsningsstudier.
  • Hjärt-kärlsjukdomar är den största orsaken till dödsfall i Sverige. Det orsakar 214 dödsfall per 100 000 personer för kvinnor i Sverige och 328 för män. Det motsvarar ungefär 30 procent av alla dödsfall.

Länk till rapporten:

Alkohol och blodtryck_Alkoholen och samhället 2023

Om rapporten

Bakom rapporten står IOGT-NTO, Movendi International, Riksförbundet HjärtLung, Svensk förening för allmänmedicin, Svensk sjuksköterskeförening, CERA, Stiftelsen Ansvar för Framtiden, Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan, Alkohol & Samfund, Hela människan, SLAN, MA – Rusfri Trafikk, MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Sveriges Blåbandsförbund, Sveriges Frikyrkosamråd, Svensk förening för Beroendemedicin och SIGHT.