Förebyggande sjukpenning införs till fler riskgrupper

oktober 29, 2020

Regeringen ändrar kriterierna för vem som kan få förebyggande sjukpenning och utökar nu möjligheten till att bland annat inkludera fler personer med hjärt-kärlsjukdom. Riksförbundet HjärtLung välkomnar beskedet.

Ändringen kommer efter att Socialstyrelsen inkommit med ett förtydligande att högre svårighetsgrad vid vissa kroniska sjukdomar kan öka risken för en allvarlig utveckling. Tidigare har det krävts samtidig förekomst av mer än en kronisk sjukdom för att få ersättning. 

Diagnoserna som nu ges möjlighet till ersättning är följande:

  • Svår hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen)
  • Diabetes med komplikationer i minst ett organsystem
  • Kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling.

Tidigare har det alltså krävts att man har till exempel både hjärtsvikt och en ytterligare kronisk diagnos för att få förebyggande sjukpenning. Riksförbundet HjärtLung har sedan pandemins början kritiserat detta och påpekat vikten av att inkludera fler personer i möjligheten till sjukpenning.

-          Vi vill att regeringen ska kasta nätet brett, sade ordförande Inger Ros till Sveriges Radio i april.

Så sent som i juni skrev förbundet följande debattartikel med regeringen som mottagare.

”Att i ett osäkert kunskapsläge exkludera personer med kroniska hjärt-kärlsjukdomar från ekonomisk ersättning är olyckligt. Konsekvenserna kan bli ödesdigra. Om regeringen i stället hade inkluderat fler hade man gett möjlighet för individer att själva avgöra sitt behov utifrån sin levnadssituation.

[…]

Vi uppmanar regeringen att tänka om och bredda stödet till att inkludera fler personer med kronisk hjärt-kärlsjukdom när man skickar regleringsbrevet till Försäkringskassan. Om du inte vet var fisken befinner sig är det bättre att kasta nätet brett.”

Riksförbundet HjärtLung välkomnar att regeringen nu ger ytterligare diagnosgrupper möjlighet till ersättning.