Riksdagsseminarium om KOL - en bortglömd folksjukdom

december 13, 2023

Den 6 december bjöd Riksförbundet HjärtLung och riksdagsledamot Yasmine Bladelius (S) in till lunchseminarium om KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, där Riksförbundet släppte den nya KOL-rapporten.

Christine Cars-Ingels_.jpg

Riksförbundets generalsekreterare Christine Cars-Ingels presenterade den nya KOL-rapporten...

Anders Åkesson KOL-rapporten_webb.jpg

...tillsammans med förbundsordförande Anders Åkesson.

Fjärde vanligaste dödsorsaken

Uppskattningsvis 400 000–700 000 svenskar lever med folksjukdomen KOL.

Trots att sjukdomen är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige präglas KOL-vården av låg prioritet, omfattande underdiagnostik och bristande uppföljning.

Riksförbundets nya KOL-rapport

Efter att Yasmine Bladelius (S) hälsat välkommen, inledde förbundsordförande Anders Åkesson och generalsekreterare Christine Cars-Ingels med att presentera Riksförbundet HjärtLungs nya rapport om KOL.

I rapporten konstateras bland annat att sjukvården, trots att nationella riktlinjer och behandlingsriktlinjer samt personcentrerat vårdförlopp finns på plats, har misslyckats med en folksjukdom.

1 av 4 väntat mer än tre år på diagnos

Riksförbundets nya medlemsenkät visar att 25 procent fick vänta mer än tre år på diagnos efter första vårdbesöket och 60 procent känner inte till vilka symtom man ska hålla koll på för att undvika försämring av sin KOL.

Caroline Stridsman KOL-rapport_webb.jpg

Caroline Stridsman, registerhållare Luftvägsregistret, presenterade statistik från Luftvägsregistret och konstaterade att flera regioner behöver bli bättre på att registrera statistik.

Nikolaos Pournaras - KOL-seminarium_webb.jpg

Nikolaos Pournaras, specialist allmänmedicin, vårdutvecklare lung- och allergisjukdomar, beskrev hur certifierade KOL-mottagningar ger bättre vård, men att regionerna tycker att det är för kostsamt.

Eva och Robert KOLrapport_webb.jpg

Eva Lindqvist, KOL-sköterska och Robert Häger, fysioterapeut, berättade hur de hittat ett så pass framgångsrikt arbetssätt i KOL-teamet på Capio Orust att ambulanspersonal undrar var KOL-patienterna har tagit vägen.

Christina Wandt - KOLrapport_webb.jpg

Christina Wandt som lever med KOL berättade slutligen att hennes önskan för framtiden är patientutbildning i grupp där man även kan byta erfarenheter med andra i samma situation.

 

KOL-rapporten 2023

Rapporten ”En bortglömd folksjukdom”, handlar om situationen för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Rapporten ”En bortglömd folksjukdom”, handlar om situationen för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).