”Förstärk den medicinska kompetensen i äldreomsorgen”

april 04, 2024

Ge inskrivna i kommunal primärvård rätt till medicinsk bedömning vid behov av sjuksköterska dygnet runt, samt säkerställ rätt till en fast läkarkontakt, skriver Anders Åkesson, Riksförbundet HjärtLung, och Eva Eriksson, SPF Seniorerna i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Åkesson_Eriksson.jpg

Anders Åkesson och Eva Eriksson, SPF Seniorerna.

I en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle lägger Anders Åkesson och Eva Eriksson fram en rad punkter som behöver genomföras för att stärka den medicinska kompetensen i äldreomsorgen. Mot bakgrund av att:

"Redan i februari 2022 konstaterade Coronakommissionen att den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen behöver förstärkas, samt att det finns ett behov av högre bemanning och rimliga arbetsförhållanden för dem som arbetar inom äldreomsorgen. Det har gått två år sedan dess."

Och vidare:

"Nyligen presenterade Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) sin rapport ”Vad har Ivo sett 2023?” som bland annat visar att i 45 procent av kommunerna saknar sjuksköterskor ofta, eller ibland, förutsättningar att bedöma patienternas hälsotillstånd på plats. I 78 procent av kommunerna är tillgången till läkare ofta eller ibland otillräcklig."

I den gemensamma debattartikeln punktar man nu upp viktiga förändringar:

  • Regeringen behöver ge äldreomsorgen en bättre grund att stå på genom skärpt lagstiftning, framför allt krav på att verksamheten ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • Ute i landets kommuner och regioner behövs ett politiskt ledarskap som prioriterar äldres vård och omsorg.
  • Nyligen presenterade regeringen ett tillskott om 6 miljarder kronor till hälso- och sjukvården samt åtgärder för bättre styrning och uppföljning av vården. Motsvarande paket borde staten besluta om för äldreomsorgen, med fokus på att stärka den medicinska kompetensen.
  • Säkerställ kontinuerlig fort- och vidareutbildning över längre tid för omsorgspersonalen.
  • Ge inskrivna i kommunal primärvård rätt till medicinsk bedömning vid behov av sjuksköterska dygnet runt, samt säkerställ rätt till en fast läkarkontakt.