Artikel i Medicinsk Access om ny riktlinje i hjärtvården

maj 17, 2022

Riksförbundet HjärtLung skriver i Medicinsk Access om den nyligen framtagna riktlinjen för sekundärprevention i hjärtsjukvården.

I dag påverkar bostadsort, utbildning och inkomst vilken vård den enskilde får efter en hjärtinfarkt.

Med den nyligen framtagna riktlinjen för sekundärprevention har regionerna nu ett ansvar att följa best practice, minska den befintliga ojämlikheten och ge patienten den bästa vården både på sjukhuset och i primärvård, skriver Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros i Medicins Access Temanummer Hjärta-Kärl 2022.

Medicinsk_access_tema.JPG