Han är ny ordförande för Sveriges näst största patientorganisation

juni 02, 2022

Anders Åkesson, utbildad sjuksköterska och tidigare regionråd i region Skåne, har utsetts till ordförande för Riksförbundet Hjärtlung. Han efterträder Inger Ros som under de senaste tolv åren lett förbundet.

anders_åkesson_ordförande_webb.jpg

Anders Åkesson, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung. Foto: Anders Norderman.

- Jag tackar för det stora förtroendet att som ordförande få leda det oerhört viktiga arbete Riksförbundet HjärtLung gör för människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom och för deras närstående, säger förbundsordförande Anders Åkesson.

- Vården är just nu i ett paradigmskifte där flera strukturella förändringar är aktuella de kommande åren. En sådan pågående förändring är mot en mer nära vård. För att säkerställa en än mer personcentrerad vård krävs en fortsatt närvaro från Riksförbundet HjärtLung på såväl nationell, regional som kommunal politisk nivå. Det arbetet kommer jag att fortsätta att driva på samt sätta fokus på det förebyggande arbetet kring hälsa säger förbundsordförande Anders Åkesson.

- I dag ser vi en vård som inte är jämlik eller jämställd i hela landet. Varken postnummer, etnicitet, kön, könsidentitet, funktionsvariation, ålder eller utbildning skall vara begränsande i tillgång till vård säger Anders Åkesson.

Under förbundets 38:e kongress, den 1 - 3 juni 2022, valdes Anders Åkesson till förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung. Kongressen har också valt ny förbundsstyrelse.

Förbundsordförande: Anders Åkesson, Malmö.
Förste vice ordförande: Jörgen Warberg, Öckerö.
Andre vice ordförande: Anna Marta Roos-Näslund, Östersund.

Ordinarie ledamöter:
Marianne Kjellquist, Norra Skaraborg.
Mikael Nissen, Kristianstad.
Kerstin Haglö, Karlskrona.
Maud Molander, Lidingö.
Sture Olsson, Umeå.
Karin Thalen, Uppsala.

Ersättare:
Lisbeth Eriksson, Boden.
Gudrun Eliasson, Lycksele.
Rolf Petterson, Helsingborg.
Leif Altmann, Halmstad.

Läs mer om Kongressen 2022

Läs mer om Riksförbundet HjärtLungs kongress 2022. Handlingar och kongressuttalande.

Läs mer om Riksförbundet HjärtLungs kongress 2022. Handlingar och kongressuttalande.