Reportage i Svt om hjärtsjukvården

april 04, 2016

Skillnaderna mellan hur snabbt personer med akuta hjärtproblem får hjälp skiljer sig stort mellan Stockholms läns södra och norra delar. I Danderyd görs ingreppen snabbast i landet – medan det för patienter som tillhör Södertälje sjukhus tar längst tid. Skillnaden är i snitt två timmar, visar ett reportage från Svt Stockholm.

I reportaget intervjuas professor Stefan James som är hjärtspecialist på Akademiska sjukhuset och styrgruppmedlem i Swedeheart, ett kvalitetsregister som jämför sjukhus runt om i landet.

– Vi vet från våra egna undersökningar och andra undersökningar att tidfördröjningen är väldigt nära kopplad till hur det ska gå. Om man väntar över en timme jämfört med under en timme ökar dödligheten med 25 procent, säger han till Svt.

I reportage finns också berättelsen om Berit Boman som, trots att hon bor granne med Stockholms näst största sjukhus, var tvungen att köras över halva länet för att få rätt vård. 

Se reportaget Minst hjärtvård där flest insjuknar

Hjärtsjuk i Tullinge fick köras till Solna