Primärvården navet i en personcentrerad vård

juni 01, 2018

Primärvården ska vara navet i en vård som kännetecknas av ett personcentrerat arbetssätt med betoning på patientens delaktighet, det är två huvuddrag i God och nära vård, det andra delbetänkandet från regeringens utredare Anna Nergårdh.

Socialminister Annika Strandhäll och regeringens utredare Anna Nergårdh.

I dag presenterade regeringens utredare Anna Nergårdh sitt andra delbetänkande i utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” som är ett nationellt uppdrag att se över primärvården.

Utredningen föreslår i delbetänkandet bland annat att primärvården ska bli skyldiga att erbjuda ett antal kompetenser, till exempel fysioterapeut, arbetsterapeut, distriktssköterska och dietist.

Ett annat förslag är en tydligare lagstiftning kring fast läkarkontakt för att öka tillgängligheten samt att tydliggöra primärvårdens uppdrag och förhållandet till andra aktörer. Enligt utredningen ska primärvården ha uppdraget att koordinera patientens kontakter med andra delar av hälso- och sjukvården när den är involverad i patientens vård.

I sin presentation av delbetänkandet betonade Anna Nergårdh att vården behöver jobba mer interprofessionellt, alltså att fler professioner arbetar tillsammans med patienten i centrum.
- Det är helt avgörande för att klara av uppdraget i framtiden, säger Anna Nergårdh.

Betoningen av ett personcentrerat arbetssätt ligger väl i linje med Riksförbundet HjärtLungs intressepolitiska plattform Sedd i vården som liksom Nergårdhs delbetänkande betonar kontinuitet i vården utifrån patientens behov och önskemål.

Så här skriver regeringens utredare i delbetänkandet:

”Kontinuitet i relationen mellan patienten och vårdens medarbetare samt mellan olika professioner och olika vårdkontakter är central för såväl vårdens kvalitet och patientens upplevelse som medarbetarnas arbetsmiljö och effektiviteten i hälso- och sjukvården. Utredningen belyser att det inte finns någon motsättning mellan funktionerna fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården.

HjärtLung lämnade i mars över rapporten "Vägen till världsklass - så får vi en bättre vård för personer med långvariga sjukdomar" till Anna Nergårdh tillsammans med fem andra patientorganisationer. Vi ville genom att överlämna vår rapport bidra med förbättringsförslag förslag på sex områden:

✔️Gå från en strukturbaserad till en personcentrerad vård
✔️Patienten ska inkluderas i vården och ska ha rätt till en sammanhållen hälsoplan
✔️Skapa och genomför patientutbildningar
✔️Utveckla vårdens struktur för en förbättrad uppföljning
✔️Utveckla digitala verktyg och harmoniserad lagstiftning
✔️Skapa en modell för interprofessionellt teamarbete

 

Här kan ni läsa delbetänkandet En god och nära vård – en primärvårdsreform

Här kan ni läsa mer om En vård i världsklass

Här kan ni läsa mer om Sedd i vården

Slutbetänkandet presenteras 31 mars 2019.