Rapport: Patientriksdagen 2020

januari 27, 2021

Riksförbundet HjärtLung samarrangerade den andra upplagan av Patientriksdagen tillsammans med andra patientorganisationer i slutet av förra året. Nu har en ny rapport släppts som sammanfattar de tre webbinarierna och visar att patientorganisationer vill se bättre patientutbildningar, bättre vårdkoordinering och en större patientdelaktighet via hälsoplaner.

Patientriksdagens syfte syfte är att utveckla nya förslag och idéer som gör att patienternas erfarenheter bättre tas i anspråk.

- Jag är alldeles övertygad om att patienter både vill och kan ta en större roll i sin egen vård som det blir på rätt sätt och så länge det utgår från individens behov, säger Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros.

Tillsammans med Astma- och Allergiförbundet, Blodcancerförbundet,Bröstcancerförbundet, Huvudvärksförbundet, Neuro, Psoriasisförbundet och Reumatikerförbundet genomförde Riksförbundet HjärtLung den andra upplagan av Patientriksdagen genom att arrangera tre webbinarier under slutet av förra året.

Den gemensamma utgångspunkten är den patientlag som trädde i kraft 2015, men som få patienter fortfarande känner till. Utmaningarna med att göra verklighet av patientlagen ledde till ett gemensamt behov av att kraftsamla kring de utmaningar patienter står inför i sitt möte med vården.

Patientriksdagen 2020 fokuserade på patientutbildning, vårdkoordinering och hälsoplaner. Slutsatserna från webbinarierna har nu samlats i en rapport.

Bland annat föreslås direkta statsbidrag för att möjliggöra patientorganisationernas arbete med patientutbildning, en koordinator för att säkerställa att alla patienter som har behov av administrativa hjälp får det samt en hälsoplan som utgår från patientens unika erfarenheter och som bland annat innehåller motiverande mål.

- Låt patientens behov vara ledstjärnan och bjud in patientorganisationer i utformningen av rutten mot målet med en implementerad patientlag. Hållplatser på vägen: patientutbildning, samordning, fast vårdkontakt och förbättrad information om hur sjukvården fungerar, säger Inger Ros.