Kritik mot regioner som nobbar SMS-livräddare

december 28, 2022

I TV4 Nyheterna kommenterar Riksförbundet HjärtLungs ordförande Anders Åkesson det faktum att ett flertal regioner ställt sig utanför systemet med frivilliga SMS-livräddare vid hjärtstopp utanför sjukhus.

anders_åkesson_tvy.JPG 

- Alla insatser vi kan göra för att rädda liv vid ett hjärtstopp är ju bra. De första minuterna väsentliga och jag tror att de allra flesta också är intresserade av att hjälpa och stödja i ett läge där man själv kan och förstår hur man räddar liv, säger Anders Åkesson i inslaget i TV4 Nyheterna.

Anders Åkesson hänvisar också till en ny studie där utfallet av cirka 8 500 hjärtstopp utanför sjukhus analyserats.

I 3 400 fall där livräddarsystemet aktiverades, var sannolikheten att överleva efter 30 dagar 28% högre, i jämförelse med om inga livräddare larmades.

Se hela inslaget på TV4:

https://www.tv4play.se/program/nyheterna/regioner-f%C3%A5r-kritik-f%C3%B6r-att-ha-ratat-hj%C3%A4rtstopps-app/20409991

Läs mer om hjärt-lungräddning och SMS-livräddare. https://www.hjart-lung.se/vart-arbete/hjart-lungraddning-hlr/