”Anmälningsplikt skulle urholka rätten till vård”

augusti 22, 2023

Ett system där patienter riskerar att bli angivna på grund av sin juridiska status vore ett brott mot människovärdesprincipen, skriver förbundsordförande Anders Åkesson i en debattartikel i Dagens Medicin.

"Den friske har tusen önskningar, den sjuke bara en, sägs det. Att en allvarligt sjuk människa ska få vård är grundläggande i ett humant samhälle. En allvarligt sjuk människa som i sin nöd kommer in till akuten eller vårdcentralen ska där mötas av vårdpersonal som alltid har patientens hälsa som det främsta målet. Personal med respekt för människovärde och patientens integritet."

Det skriver Riksförbundet HjärtLungs ordförande Anders Åkesson I en debattartikel i Dagens Medicin angående förslaget till anmälningsplikt i vården.

"En migrationspolitiskt införd anmälningsplikt skulle kunna riskera patienters hälsa och är oförenlig med grundläggande principer om mänskliga rättigheter."

Läs hela debattartikeln på Dagens Medicins hemsida.

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/anmalningsplikt-skulle-urholka-ratten-till-vard/