Öppet brev till ministern: ”Inför nollvision för dödsfall på grund av luftföroreningar”

november 29, 2022 uppdaterad mars 16, 2023

Många dör i förtid – även i Sverige – och samhällskostnaderna är enorma. Till skillnad från vad många tror är svensk luft nämligen inte särskilt ren. I flera delar av landet ligger luftkvaliteten långt ifrån de vetenskapliga rekommendationerna. Vi har sammanställt de viktigaste åtgärderna.

I ett öppet brev till miljöminister Romina Pourmokhtari, sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och socialminister Jakob Forssmed ger Astma- och allergiförbundet, Riksförbundet HjärtLung och Hjärt-lungfonden förslag på lösningar för en bättre luftkvalitet i Sverige.

I korthet handlar förslagen om att:

  1. Öka ambitionen och höj kraven för renare luft

    EU-kommissionen föreslår att EU:s regler för luftkvalitet ska stämma med WHO:s riktlinjer först 2050 och vägen dit är otydlig. Driv på för ett skarpare direktiv för luftkvalitet, i linje med WHO:s rekommendationer, med bindande gränsvärden för luftkvalitet senast 2030.

  2. Inför styrmedel som minskar luftföroreningar från transportsektorn

    Den svenska nollvisionen för trafik har varit en framgång och bidragit till ett skifte i perspektiv. För ytterligare samstämmighet mellan olika politikområden kan denna vision vidgas till att omfatta sjukdoms- och dödsfall i förhållande till luftföroreningar, alltså de som dör eller blir sjuka på grund av smutsig luft.

  3. Stärk samordningen och ta fram underlag för verkningsfulla åtgärder.

    Arbetet i Sverige idag är splittrat på olika nivåer vilket påverkar effektiviteten i insatserna för en bättre luftkvalitet. Bättre nationell samordning behövs och kan ske genom att ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en nationell åtgärdsplan. Det sker då i linje med de rekommendationer som gavs i översynen av åtgärdsprogram i regeringsuppdrag från 2020.

Läs hela det öppna brevet till miljöministern: