Initiativ för att fler ska få tillgång till hjärtstartare

oktober 12, 2023

Hjärtstartare är livräddande vid hjärtstopp. Riksförbundet HjärtLung, Hjärt-lungfonden, HLR-rådet, BFHS och SMSLivräddare går nu ut i ett gemensamt initiativ för att fler ska få tillgång till hjärtstartare.

defibrillator_puff.jpg

Hjärtstartare är livräddande vid hjärtstopp – säkerställ att de är tillgängliga dygnet runt.

Vid plötsligt hjärtstopp innebär varje minuts fördröjning till livräddande insats 10 procents minskad chans till överlevnad. Få av de som drabbas av hjärtstopp får hjärtstartare kopplad innan ambulansen når dem. Endast en femtedel av alla hjärtstartare i samhället är tillgängliga dygnet runt.

Få hjärtstartare finns i omedelbar närhet till hemmen, där majoriteten av hjärtstoppen sker.

I ett gemensamt initiativ för att möjliggöra att fler får en livräddande hjärtstartare uppkopplad tidigare föreslår Hjärt-lungfonden, HLR-rådet, Riksförbundet HjärtLung, BFHS och SMSLivräddare att:

  • Hjärtstartare görs tillgängliga dygnet runt genom att placeras tillgängliga i skåp utomhus.
  • Hjärtstartare placeras i eller i anslutning till bostadsområden.
  • Tillgång till hjärtstartare ses som en livräddande åtgärd för bostadsområden i likhet med brandvarnare.

HLR-veckan

Under veckan kraftsamlar vi för att öka medvetenheten om hur viktigt det är att alla i samhället lär sig hjärt-lungräddning (HLR).

Under veckan kraftsamlar vi för att öka medvetenheten om hur viktigt det är att alla i samhället lär sig hjärt-lungräddning (HLR).