Ny modell för hjärtrehabilitering

april 26, 2016

Eftervården av patienter med hjärtinfarkt har sett en milt positiv trend de senaste åren, men det finns fortfarande utrymme för stora förbättringar. Ett nytt samarbetsprojekt mellan HjärtLung och vården ska öka på den positiva trenden, modellen presenterades under Vårmötet i Göteborg och innebär att patienten ska får sin egen "levnadsvanecoach".

Riksförbundet HjärtLung har tillsammans med SWEDEHEART, gruppen bakom SPICI-studien, samt Svenska Kardiologföreningen tagit initiativ till en behovsanpassad modell för hjärtrehabilitering som syftar till att påverka patienternas hälsobeteende och minska risken för en ny hjärt-kärlhändelse.

Teambaserat stöd och entydig information

Den nya hjärtrehabiliteringsmodellen syftar till att påverka patienternas hälsobeteende genom en saklig och entydig förmedling av kunskap och ett teambaserat stöd för beteendeförändringar. Insatserna koncentreras till de första sex månaderna efter hjärthändelse.

Modellen innehåller bland annat:

  • förändrat utskrivningssamtal
  • fler återbesök på sjukhuset
  • saklig och enhetlig information
  • personcentrerat synsätt
  • teambaserat stöd för beteendeförändringar.

Den nya modellen riktar sig till alla patienter efter kranskärlssjukdom och är ett unikt samarbete mellan en patientorganisation och företrädare för hjärtsjukvården i syfte att förbättra vården för patienten.

Remissrunda i vården

Förslaget har varit ute på en bred remissrunda hos yrkesföreningar och vårdpersonal på de 29 sjukhus som deltog i SPICI-undersökningen. Den nya modellen sjösätts i samband med vårmötet och implementeras under hösten 2016.

Modellen kommer att följas upp och utvärderas genom kvalitetsregistret SEPHIA och genom en uppföljning av SPICI-studien, SPICI II, under 2017.

Modellen presenterades på Kardiovaskulära vårmötet onsdagen 27 april 2016, Sal H2 kl 13-14.

Läs pressmeddelandet kring den nya modellen "Hjärtpatienter får egen "levnadsvanecoach".