SBU: Samband mellan arbetsmiljö och hjärt-kärlsjukdom

december 08, 2015

Personer som upplever att de har vissa typer av psykosocial belastning i sitt arbete utvecklar mer hjärt-kärlsjukdom över tid. Det visar en ny rapport från SBU som slår fast att arbetsmiljön har betydelse för hjärtsjukdom, stroke och högt blodtryck.

SBU har granskat de 30 årens senaste forskning om sambandet mellan förhållanden i arbetsmiljön och hjärt-kärlsjukdom. Granskningen pekar på samband som har betydelse för hjärtsjukdom, stroke respektive högt blodtryck.

En rad exponeringar har undersökts:

- organisatoriska och psykosociala faktorer,
- fysisk ansträngning,
- buller, strålning och vibrationer.

Upplevelse av lågt stöd i arbetet och buller i arbetet har också betydelse. För stroke finns till exempel samband med en upplevelse av låg kontroll över sitt arbete, skiftarbete och exponering för joniserande strålning, skriver SBU i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten utvecklar kvinnor och män som utsätts för samma typ av exponering i arbetet samma relativa ökning av hjärt-kärlsjukdom.

Läs mer hos SBU