Actionplan för en illa behandlad folksjukdom i Medicinsk Access

april 29, 2020

I den medicinska tidskriften Medicinsk Access skriver Riksförbundets ordförande Inger Ros och överläkare Joachim Starck om behovet av en actionplan för vården av personer med benartärsjukdom.

artikel om benartärsjukdom i Medicinsk Access

Benartärsjukdom, BAS, är en hjärt-kärlsjukdom som trots att den drabbar nästan 20 procent av den äldre befolkningen är en av vår tids mest okända folksjukdomar. Studier visar att patienter med benartärsjukdom har sämre prognos än personer som har haft en hjärtinfarkt.

Nu behövs nationella riktlinjer, utbildningsinsatser inom primärvården och stöd till patienternas egenvård, skriver Inger Ros ordförande Riksförbundet HjärtLung och Joachim Starck, registerhållare för nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi, Swedvasc i en artikel i temanumret HjärtaKärl av den medicinska tidskriften Medicinsk Access.

Artikelförfattarna föreslår en actionplan för benartärsjukdom i fyra punkter:

  • BAS-patienterna är i behov av nationella riktlinjer kring medicinsk behandling på samma sätt som patienter med annan hjärt-kärlsjukdom. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kritisk ischemi är på gång att införas. Det är bra och kommer förhoppningsvis att öka medvetenheten för sjukdomen som helhet.
  • Det behövs utbildningsinsatser inom primärvården där de flesta av BAS-patienterna vårdas. Primärvården behöver ta ett större ansvar för att BAS-patienter identifieras och behandlas på samma sätt som patienter med annan hjärt-kärlsjukdom.
  • De kärlkirurgiska klinikerna behöver ta ett större ansvar för att BAS-patienterna inte bara ska få bästa kirurgiska behandling utan också bästa medicinska behandling och uppföljning.
  • Stöd till egenvård. Kan man påvisa BAS som en riskfaktor för patienten finns det mycket större möjligheter att stödja till livsstilsförändringar vilket medför stor patientnytta.