Deltagare till forskningsstudie om KOL och fysiskt aktivitet sökes

april 29, 2022

Ett forskningsprojekt rekryterar just nu deltagare till en studie om fysisk träning vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Lund med början i augusti/september 2022.

Studien heter T-REX ska undersöka nyttan av fysisk träning vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och vad som händer i vår kropp på molekylär- och cellnivå. Syftet är att identifiera mekanismer som aktiverar läkning och återskapande av funktionell lungvävnad hos personer med KOL.

Att delta i studien innebär att vara med i ett individbaserat och handlett träningsprogram under 12 veckor. Två gånger i veckan sker träningen i en träningslokal och en gång tränar du på egen hand med stöd av fysioterapeut. Undersökningar med tester och provtagningar ingår.

Du kan även delta i tilläggsundersökningar där ersättning utgår.

Du kan vara en lämplig deltagare om du:

  • Har stabil KOL
  • Kan förbinda dig till att aktivt delta i ett träningsprogram
  • Är mellan 50-85 år
  • Ej tränar oftare än två gånger i veckan
  • BMI ≥18-35
  • Icke-rökare sedan minst ett år
  • Är fullvaccinerad mot covid-19

Studien är ett samarbete mellan universiteten i Lund och Uppsala samt Regionerna Skåne och Uppsala. Studien är tvärprofessionell med professorerna:

-Lungbiolog Gunilla Westergren-Thorsson, som ansvarar för den basala grundforskningen (Lund)

-Lungspecialisterna och läkarna Leif Bjermer (Lund) och Christer Janson (Uppsala)

-Sjukgymnast Margareta Emtner (Uppsala)

Om du är intresserad av att medverka eller har frågor kontakta:

Uppsala, lung- och allergiforskningen: 018 – 611 41 19

Lund, lung- och allergiforskningen: 046 – 17 52 76

Informationsposter Uppsala

Informationsposter Lund

Studien finansieras via anslag från Hjärt-lungfonden. Riksförbundet HjärtLung deltar inte i forskningsprojektet, men bedömer studien som relevant för våra medlemmar med KOL.