Deltagare till forskningsstudie om KOL och fysiskt aktivitet sökes

februari 20, 2023

Ett forskningsprojekt rekryterar just nu deltagare till en forskningsstudie som handlar om att aktivera lungans självläkningsförmåga med hjälp av ökad fysisk aktivitet. Detta är en möjlighet att få hjälp med att komma igång med din träning och samtidigt få en grundlig undersökning av din lungsjukdom. 

Studien heter T-REX (Tissue Regeneration and Exercise) undersöker fysisk tränings potentiella effekter på läkningsmekanismer i lungan hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Att träning har hälsosamma effekter på kroppen är allmänt känt men kunskapen om vad som händer med våra celler och molekyler när vi ökar vår fysiska aktivitet vet vi förvånansvärt lite om.

Så går studien till

Deltagande i studien innebär ett aktivt deltagande i ett individbaserat, handlett träningsprogram under 12 veckor. Två gånger per vecka sker träningen gemensamt i träningslokalen Gerdahallen i Lund alternativt Campus 1477 Blåsenhus i Uppsala. En gång i veckan förväntas du träna på egen hand hemma men med stöd av fysioterapeut. Före och efter genomfört träningsprogram genomgår du en omfattande klinisk undersökning där flertalet tester och provtagningar ingår. Du kan även välja att delta i en bronkoskopiundersökning med cell- och vävnadsprovtagning där ersättning utgår.

För att delta behöver du:

  • Ha stabil KOL
  • Förbinda dig att delta aktivt i ett träningsprogram under 12 veckor
  • Vara mellan 50 – 85 år
  • Ej träna 2 ggr/vecka eller mer
  • Ha ett BMI ≥18 – 35
  • Vara icke-rökare sedan minst ett år tillbaka
  • Vara fullvaccinerad mot covid-19

Om studien

Forskningsstudien är ett samarbete mellan Lunds universitet, Uppsala universitet och regionerna i Lund och Uppsala. Undersökningar och träning genomförs på Skånes universitetssjukhus i Lund och träningsanläggningen Gerdahallen alternativt Akademiska sjukhuset i Uppsala och träningsanläggningen Campus 1477 Blåsenhus.

Studien är tvärprofessionell mellan Lungbiolog professor Gunilla Westergren-Thorsson, som ansvarar för den basala grundforskningen (Lund), lungspecialisterna och läkarna professor Leif Bjermer (Lund) och professor Christer Janson (Uppsala) samt fysioterapeut Margareta Emtner (Uppsala).

Kontaktuppgifter

Om du är intresserad av att medverka eller har frågor kontakta:

Uppsala, lung- och allergiforskningen

Telefon: 018 - 611 40 64

E-post: T-REX@uu.se

Informationsposter Uppsala

Lund, lung- och allergiforskningen

Telefon: 046-17 52 76

E-post: T-REX@med.lu.se

Informationsposter Lund

Studien finansieras via anslag från Hjärt-lungfonden. Riksförbundet HjärtLung deltar inte i forskningsprojektet, men bedömer studien som relevant för våra medlemmar med KOL.