Upp till kamp mot tuberkulos

mars 09, 2022

Varje år dör cirka 1,5 miljoner människor av tuberkulos (TB). Sjukdomen är den näst mest smittsamma infektionssjukdomen i världen efter covid-19. Inför världstuberkulosdagen den 24 mars uppmärksammar och stöttar Riksförbundet HjärtLung den globala kampen mot tuberkulos.

En hostning, en nysning, smitta från person till person. Efter att covid-19 gjorde sitt intåg i våra liv har svenskar vant sig vid att vara uppmärksamma på smittspridning. Likt covid-19 smittar tuberkulos genom luften. Det kan räcka med att andas in några få bakterier för att bli smittad. Vid aktiv tuberkulos är slemhosta, ibland med blod, bröstsmärtor, svaghet, viktminskning, feber och nattsvettningar vanliga symtom.

Riksförbundet HjärtLung har en stark koppling till TB. I dag är förbundet mest förknippat med hjärtinfarkt, hjärtsvikt och KOL. Men förbundets föregångare var ett antal föreningar som startades av tuberkulospatienter i början av 1900-talet. Då var tuberkulosen – eller lungsoten som den kallades – en spridd och fruktad sjukdom som ofta hade dödlig utgång. Idag kan tuberkulos så gott som alltid botas med en kombination av olika antibiotika om man inte har andra mycket svåra sjukdomar samtidigt.

Lyckligtvis är vi numera förskonade från en stor smittspridning i Sverige. 2020 insjuknade 335 personer enligt Folkhälsomyndigheten. Av de 335 fallen beräknades 58 ha smittats i Sverige. De flesta var över 60 år gamla och bedömdes ha haft smittan i icke smittsam form sedan ungdomen och den tid då tuberkulos var betydligt vanligare i Sverige än i dag. Folkhälsomyndigheten rapporterar att många åtgärder som vidtagits under covid-19-pandemin också haft effekt på andra smittsamma sjukdomar. Så även tuberkulos, antalet fall 2020 var en minskning med en tredjedel jämfört med året innan och antalet fall per 100 000 invånare ligger på en historiskt låg nivå.

tbc i sverige 2020.jpg

Globalt drabbas desto fler människor. Världshälsoorganisationen, WHO, har beräknat att cirka tio miljoner insjuknade världen över 2020, däribland fler än en miljon barn. Totalt dog 1,5 miljoner människor. Detta trots att sjukdomen är både behandlingsbar och kan botas. Så många som en fjärdedel av världens befolkning har en latent tuberkulosinfektion, vilket innebär att de smittats men inte har insjuknat och därför inte kan överföra den till andra. Cirka 5–10 procent med latent tuberkulos insjuknar någon gång under sitt liv. 

De 30 mest drabbade länderna stod 2020 för 86 procent av de nya tuberkulosfallen. Åtta länder står för två tredjedelar av det totala antalet fall; Indien, Kina, Indonesien, Filippinerna, Pakistan, Nigeria, Bangladesh och Sydafrika. Över 95 procent av dödsfallen sker i utvecklingsländer.

Bekämpningen har saktat in

Under 2000-talet har stora ansträngningar gjorts för att minska smittspridningen. WHO uppskattar att 66 miljoner liv har räddats fram till 2020 genom diagnos och behandling. Den totala minskningen av fall var elva procent mellan 2015 och 2020.

Efter ett initiativ från WHO samlades världsledarna 2018 hos FN för att enas om en gemensam strategi för att bekämpa TB.  WHO lanserade sin kampanj "FIND. TREAT. ALL." (Hitta. Behandla. Alla.) där världsledare uppmanades att ta fram nationella program och strategier för att hitta och behandla människor med tuberkulos.

Ett av målen man enades om omfattar en målsättning att på sikt få ett slut på TB-epidemin. Målet är en 90-procentig minskning av antalet dödsfall till 2030 jämfört med 2015. Avstämningen som gjordes 2020 visade dessvärre att man ligger på ungefär halva takten som krävs.

De senaste åren har covid-19 krävt världens uppmärksamhet. Det har fått konsekvenser för bekämpningen av tuberkulos. I sin senaste rapport skriver WHO att färre har diagnostiserats och att covid-19-pandemin har vänt år av framsteg när det gäller att tillhandahålla det som krävs för att minska den totala smittbördan. För att återigen sätta strålkastarljuset på tuberkulos anordnar WHO en virtuell talkshow den 24 mars, på världstuberkulosdagen.

TBC tuberkulos WHO online-talkshow-header.tmb-768v.png

Bild: WHO

Tuberkulos är inte på allas läppar i Sverige, men sjukdomen tillhör inte det förgångna. Att nå målen kommer att kräva en gemensam kraftansträngning. Därför stöttar Riksförbundet HjärtLung den globala kampen mot tuberkulos.