WHO: ”Tobaks- och nikotinindustrins taktik gör ungdomar beroende för livet”

maj 31, 2024

En ny rapport från WHO visar att cirka 37 miljoner barn i åldrarna 13–15 år använder tobak globalt, med högre andel e-cigarettanvändning bland ungdomar än vuxna i många länder. WHO uppmanar regeringar att skydda unga genom att förbjuda smaksatta e-cigaretter, marknadsföring samt att höja skatten på tobaksprodukter.

Den 31 maj är World No Tobacco Day, den tobaksfria dagen. Kort inför dagen har WHO släppt rapporten ”Hooking the next generation” med fokus på hur tobaks- och nikotinindustrin designar produkter och genomför kampanjer riktade till unga.

– Historien upprepar sig, när tobaksindustrin försöker sälja samma nikotin till våra barn i olika förpackningar, säger Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO:s generaldirektör. "Dessa branscher riktar sig aktivt till skolor, barn och ungdomar med nya produkter som i huvudsak är en fälla med godissmak. Hur kan de prata om skademinimering när de marknadsför dessa farliga, starkt beroendeframkallande produkter till barn?

Hooking the next generation.png

Rapporten "Hooking the next generation" från WHO.

En nationell skolundersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar att användningen av e-cigaretter i årskurs nio och år två på gymnasiet ökar i Sverige. År 2023 uppgav 40 procent av eleverna i årskurs 9 och 56 procent i gymnasiet år två att de någon gång har använt e-cigaretter. 

world no tobacco day.png

Även Folkhälsomyndigheten pekar på att användningen av e-cigaretter ökar bland unga. Enligt myndigheten har barn och unga har lättare att bli beroende av tobaks- och nikotinprodukter och behöver därför skyddas särskilt i det förebyggande arbetet. Myndigheten menar att reglerna för marknadsföring, smaktillsatser och nikotinhalt idag ser olika ut för olika produkter och att skyddet för barn och unga måste öka samtidigt som tillgängligheten och efterfrågan behöver minska.

Källor: WHO och Folkhälsomyndigheten.

 

E-cigg farligare än du tror!

Elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter lyfts ofta fram som ett hälsosamt alternativ till tobaksrökning. Men forskning antyder annat. 

Elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter lyfts ofta fram som ett hälsosamt alternativ till tobaksrökning. Men forskning antyder annat.