Debatt: "Täpp till kryphålen för länder som göder antibiotikaresistensen"

april 11, 2023

Utan antibiotika riskeras den moderna sjukvården och många liv att gå förlorade. Sverige bör som ordförandeland i EU leda en internationell kraftsamling mot antibiotikaresistens, skriver Anders Åkesson, förbundsordförande i Riksförbundet HjärtLung, Håkan Hedman förbundsordförande Njurförbundet och Margareta Haag ordförande Nätverket mot Cancer i en gemensam debattartikel i Göteborgs-Posten.

"Antimikrobiell resistens (AMR) är en global fråga som utgör ett hot mot oss alla. Mer än 35 000 människor dör varje år inom EU av antimikrobiella resistenta infektioner. All antibiotikaanvändning driver resistensutveckling allt eftersom bakterierna anpassar sig. Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC är hälsoeffekterna av resistenta bakterier jämförbara med effekterna av influensa, tuberkulos och hiv/aids tillsammans.

Spridningen av antibiotikaresistens hotar vår gemensamma sjukvård. Det som påverkas först är den högspecialiserade vården. Människor som är infektionskänsliga, till exempel cancerpatienter eller personer som genomgår organtransplantation, är helt beroende av antibiotika för sina behandlingar och riskerar att dö i förtid utan dessa.

Likaså är antibiotika nödvändiga vid hjärtkirurgi eller andra stora kirurgiska ingrepp. Men även den vanliga sjukvården, som tar hand om personer med lunginflammationer eller KOL-patienter med infektioner, drabbas när det blir allt svårare att hitta effektiva antibiotika på grund av resistensutveckling."