WHO: "Odla mat, inte tobak"

maj 30, 2023

Den 31 maj är World No Tobacco Day eller Tobaksfria dagen. Varje år uppmärksammar Riksförbundet HjärtLung WHOs kampanj för att synliggöra skadeverkningarna av tobaksbruk. Årets tema och budskap är ”Odla mat, inte tobak”.

Tobak odlas i över 124 länder och tar upp mark som kan användas för att odla grödor som kan mätta miljontals människor. Om mat odlades i stället skulle det öka en trygg livsmedelsförsörjning. Tobak är inte en särskilt lönsam gröda för vare sig lantbrukare eller regeringar. WHO menar att tobaksindustrin överdriver sin ekonomiska betydelse för tobaksodlare.

Att byta från tobak till näringsrika matgrödor har potential att utfodra miljontals familjer och förbättra försörjningen för jordbrukssamhällen globalt. WHO tycker att regeringar i stället bör stödja tobaksbönder att byta till alternativa grödor genom att sluta med subventioner för tobaksodling och omfördela resurser för att stödja alternativ till tobaksodling. Därför är temat för den Tobaksfria dagen "Odla mat, inte tobak". 

Världens fem största tobaksodlare (antal hektar)

  1. Kina (1014553)
  2. Indien (431146)
  3. Brasilien (357230)
  4. Indonesien (220257)
  5. Zimbabwe (112770)

Fakta om tobak:

  • Tobak dödar upp till hälften av sina användare.
  • Tobak dödar mer än 8 miljoner människor varje år. Mer än 7 miljoner av dessa dödsfall är resultatet av direkt tobaksanvändning medan cirka 1,2 miljoner är resultatet av att icke-rökare utsätts för passiv rökning.
  • Över 80 % av världens 1,3 miljarder tobaksanvändare bor i låg- och medelinkomstländer.
  • År 2020 använde 22,3 % av världens befolkning tobak - 36,7 % av alla män och 7,8 % av världens kvinnor.

Riksförbundet HjärtLung stöttar den internationella kampen mot tobakens skadeverkningar på hälsa och miljö.

who odla mat inte tobak.png

Källa: WHO, Tobaksfakta