Stora skillnader i hjärtvården - Sollefteå visar vägen

februari 13, 2020

Hjärtsjukvården är ojämlik med stora geografiska skillnader vid hjärtinfarkt och för sekundärpreventionen, det visar kvalitetsregistret Swedehearts nya årsrapport. Bäst i landet är Sollefteå sjukhus där man arbetar personcentrerat med hjärtgympa, hjärtskola och i samarbete med Riksförbundet HjärtLungs lokalförening. 

Swedehearts årsrapport

I Swedehearts årsrapport kan man se stora geografiska skillnader både vad gäller akuta åtgärder som ballongvidgning av kranskärl vid akut hjärtinfarkt och för sekundärprevention.

”Världsledande inom akut hjärtsjukvård och med förbättringar inom vården efter det akuta insjuknandet”, så beskriver kvalitetsregistret för hjärtsjukvård, Swedeheart, den svenska hjärtvården i en ny rapport som släpps den 14 februari.

Stora skillnader mellan och inom regioner

Samtidigt visar rapporten på stora skillnader, inte bara mellan regioner, utan också inom regioner och olika områden som tillhör samma sjukhus.

I Swedehearts årsrapport kan man se stora geografiska skillnader både vad gäller akuta åtgärder som ballongvidgning av kranskärl vid akut hjärtinfarkt - primär PCI vid STEMI - och angiografi inom 72 timmar vid NSTEMI, samt för sekundärprevention.

- Det här är inte bra. Postkoden ska inte avgöra hur snabbt man kommer i behandling vid en akut hjärtinfarkt eller för vilken sekundärpreventiva åtgärder man får, säger Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros.

Sekundärprevention - livsstilsförändringar och medicin

Efter genomgången hjärtinfarkt finns en ökad risk för en andra infarkt. Därför sätter sjukvården in sekundärpreventiva åtgärder avsedda att minska risken att återinsjukna. Det handlar om livsstilsåtgärder som rökavvänjning, fysisk träning och kostråd i kombination med förskrivning av blodfetts- och blodtryckssänkande samt blodproppshämmande läkemedel, skriver Swedeheart.

Även inom den sekundärpreventiva vården fungerar de medicinska delarna bra, medan det är svårt att åstadkomma nödvändiga beteendeförändringar hos patienterna, menar Swedheart.

Skillnaderna mellan sjukhusen är små när det gäller att nå målet för blodtryck och något större när det gäller målet för LDL-kolesterol och rökavvänjning. Störst är skillnaderna när det gäller andelen patienter som har deltagit i fysiskt träningsprogram, enligt rapporten.

Sollefteå visar vägen med personcentrerad vård

Bäst i landet i Swedehearts hjärtinfarktindex - vilket speglar hela vårdkedjan vid hjärtinfarkt, från det akuta omhändertagandet till de sekundärpreventiva insatserna - är Sollefteå sjukhus.

I Sollefteå arbetar man med tidig kontakt, fokus på individen och hög grad av tillgänglighet, detta har enligt Swedeheart: ”lett till att sekundärpreventionen efter kranskärlsingrepp fungerar sällsynt bra vid Sollefteå lasarett.”

Hjärtgympa och hjärtskola

Swedeheart menar att den fina placeringen är resultatet av ett strukturerat och personcentrerat arbete, som förutom medicinering omfattar rökavvänjning, hjärtgympa och hjärtskola. Man tipsar också patienterna om den lokala HjärtLung-föreningens motionsgrupper och stresshanteringsgrupper. Under en av Hjärtskolans lektioner berättar Riksförbundet HjärtLungs lokalförening om sin verksamhet.

- Det här är precis den sekundärpreventiva vård vi vill att patienten ska mötas av, en strukturerad, personcentrerad vård med tydligt fokus på fysioterapi och patientutbildning och det är den vi arbetar tillsammans med vården att genomföra med hjälp av Hjärtguiden. I egenvården kan våra lokalföreningar sedan erbjuda anpassade grupper, säger Inger Ros.

Läs mer om Riksförbundet HjärtLungs arbete tillsammans med hjärtvården

Läs mer om vårt arbete för en personcentrerad vård

Swedehearts årsrapport 2020