Vaccination mot RS-virus för äldre och riskgrupper

oktober 05, 2023

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot RS-virus för personer som är 75 år och äldre samt för personer från 60 år inom riskgrupper som till exempel KOL och kronisk hjärt- och kärlsjukdom.

vaccin.jpg

Folkhälsomyndigheten rekommenderar RS-virusvaccination.

RS-virus (respiratoriskt syncytialvirus, RSV) är en vanlig orsak till övre luftvägsinfektion.

Nedre luftvägsinfektion drabbar även äldre och personer med bakomliggande sjukdomar som leder till nedsatt hjärt- och lungfunktion, lever- eller njursvikt, diabetes eller nedsatt immunförsvar, skriver Folkhälsomyndigheten.

FHM går nu ut med en rekommendation där RS-virusvaccin ska ges  till personer som är 75 år och äldre. Vaccination med RS-virus rekommenderas även till personer från 60 år i riskgrupp inbegripande nedan listade sjukdomar, diagnoser eller tillstånd:

  • kronisk hjärt-kärlsjukdom, inklusive stroke och exklusive personer med hypertoni
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår eller instabil astma
  • andra diagnoser eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionsnedsättning)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus typ 1 och 2
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • sköra personer som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet av hemtjänst, SÄBO eller liknande.

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten utgör ett första steg. Det är sedan regionerna som fattar beslut om ifall vaccination ska erbjudas, och hur detta ska göras.

Källa: www.folkhalsomyndigheten.se