Nu föreslås ersättning för skador orsakad av covid-19-vaccin

mars 05, 2021

Nu föreslås en ny lag som ska garantera ersättning för eventuella skador till följd av vaccin mot covid-19, utöver det som redan täcks via Läkemedelsförsäkringen.

I dag omfattas alla godkända vaccin som används i Sverige av Läkemedelsförsäkringen, det gäller även de vaccin mot covid-19 som används i Sverige.

Regeringen föreslår nu att ytterligare ersättning kan sökas från staten om Läkemedelsförsäkringens pengar inte räcker till.

– Ingen människa i Sverige ska behöva avstå från att vaccinera sig mot covid-19 på grund av rädsla för att skyddet vid eventuell läkemedelsskada är otillräckligt, säger socialminister Lena Hallengren, i ett pressmeddelande.

Den statliga ersättningen ska uppgå till de belopp som följer av skadeståndslagen, dock högst 10 miljoner kronor per person.

Den nya lagen, som föreslås träda i kraft 1 december 2021, ska gälla även för skada som inträffat före lagen trätt i kraft, enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet.