Vi arbetar för en jämlik vård

augusti 02, 2023

Den här veckan pågår Pridefestivalen i Stockholm och på lördag deltar Riksförbundet HjärtLung i Prideparaden för att belysa en av våra viktigaste frågor – att alla boende i Sverige oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska erbjudas en jämlik och personcentrerad vård, där ekonomisk status inte ska utestänga någon.

I vårt samhällspolitiska program kan du läsa mer om våra prioriterade frågor.

Bli medlem och stöd vårt arbete för en jämlik vård.