HLR-utbildning för döva prisas

oktober 10, 2023

Priset till Årets patientföreträdare 2022 går till Föreningen för Hörselskadade och Döva barn med familjer, som tillsammans med Riksförbundet HjärtLung Botkyrka-Salem startat en utbildning i HLR för döva och hörselskadade.

Priset Årets Patientföreträdare ges årligen ut på konferensen Fokus Patient ”till dem som visat på extraordinära insatser för att sätta patienten i fokus under föregående år”.

I år tilldelades priset till Föreningen för Hörselskadade och Döva barn med familjer (FHDBF) som tillsammans med Riksförbundet HjärtLung Botkyrka-Salem startat en utbildning i HLR för döva och hörselskadade. Tillsammans har de två föreningarna skapat visuellt material samt med hjälp av appar skapat verktyg för att underlätta för döva och hörselskadade vid HLR-utbildningar.

”Alla borde ha mer kunskap om insatser för att rädda liv, något som många svenskar fått genom att lära sig hjärt-lung-räddning (HRL). Att vara döv eller hörselskadad innebär dock särskilda utmaningar då det måste finnas tolk för vad som sägs och sedan visas av HLR-instruktören, och båda sakerna inte kan göras samtidigt” lyder början av motiveringen till priset som delades ut till föreningen under konferensen, skriver Tidningen MedTechMagazine på webben.

De är Årets Patientföreträdare (medtechmagazine.se)