Debattartikel i Dagens Medicin: ”Psykiatrin bör anställa allmänläkare”

februari 20, 2023

Att människor med allvarlig psykisk sjukdom lever kortare liv beror främst på hjärt-kärlsjukdom, skriver Anders Åkesson, Riksförbundet Hjärt Lung, och Lennart Lundin, Schizofreniförbundet i en debattartikel i Dagens Medicin.

"Att personer med svår psykisk sjukdom har kortare medellivslängd än genomsnittet är inget nytt konstaterande. Det senaste decenniet har det gjorts statliga satsningar för att stärka den psykiatriska vården. Dessvärre med bristande fokus på hur den somatiska och psykiatriska vården ska kunna samordna sina insatser.

Det är bra att regeringen nu via skrivningar i Tidöavtalet fortsätter att utveckla arbetet med suicidprevention, men det torde också vara uppenbart att det behövs ett lika tydligt engagemang för att personer med allvarlig psykisk sjukdom inte ska drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Det bör inte vara ett omöjligt uppdrag att i mötet med en patient se en individ som har behov av flera delar av vården, men vi ser att dagens vårdgivare behöver stöd i det arbetet.

Det behövs politiskt beslutsfattande och mod, annars kommer överdödligheten bland människor med psykisk sjukdom att bestå. Det ska inte gå att blunda för detta problem längre.

Vi föreslår att:

  • Psykiatrin bör anställa allmänläkare så att remiss inte behöver skrivas till vårdcentralen utan vård/behandling ska kunna ges på plats.
  • Enklare undersökningar som exempelvis tum-EKG ska göras vid besök inom psykiatrin.
  • Primärvården behöver säkerställa att det finns psykiatrisk kompetens.
  • Primärvården bör ha en aktivt uppsökande roll för denna patientgrupp och kunna göra hembesök hos individer som har svårt att ta sig till vårdcentralen."