"Förbättra behandlingen av kärlpatienter"

april 14, 2020

I en debattartikel i Dagens Medicin lyfter Riksförbundets ordförande tillsammans med en rad kärlspecialister behovet av en bättre vård för människor med benartärsjukdom.

Åderförkalkningsprocessen märks oftast inte, men kan leda till symtom i form av gångrelaterade bensmärtor, så kallad ”fönstertittarsjuka”.

Brister i den medicinska behandlingen av personer med folksjukdomen benartärsjukdom leder till att tusentals människor lever med förhöjd risk för sjuklighet och död. Nu måste behandlingen förbättras för den här patientgruppen som har sämre prognos än personer som haft en hjärtinfarkt.

Benartärsjukdom, BAS, är en hjärt-kärlsjukdom som trots att den drabbar nästan 20 procent av den äldre befolkningen är en av vår tids mest okända folksjukdomar. BAS innebär åderförkalkning i benens pulsådror där förträngningar hindrar ett normalt blodflöde. Åderförkalkningsprocessen märks oftast inte, men kan leda till symtom i form av gångrelaterade bensmärtor, så kallad ”fönstertittarsjuka”.

I sin allvarligaste form – kritisk ischemi – har patienterna svåra smärtor även i vila, svårläkta sår på fötterna eller utveckling av kallbrand med risk för amputation. Sjukdomen har hög dödlighet och innebär en påtagligt ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke.

Men sjukdomen är lätt att diagnostisera genom att man mäter blodtrycket både i arm och vid ankel. Den mest grundläggande behandlingen består av rökstopp, en ökad fysisk aktivitet och bra kostråd. Patienter med symtom av sin sjukdom behöver också bästa medicinska behandling riktad mot förhöjda blodfetter och högt blodtryck, samt proppförebyggande medicin, för att förhindra en för tidig sjuklighet och död. Är sjukdomen uttalad ska dessa patienter också ha en kärlkirurgisk bedömning.

Läs hela debattartikeln i Dagens Medicin