Riksförbundet HjärtLung kritiskt till höjning av patientavgiften för akutvård

oktober 30, 2023

Flera av landets regioner är på väg att höja akutavgiften, ett motiv är att styra bort besök. ”Man måste istället bygga ut primärvården så att människor är trygga att söka sig dit”, säger Riksförbundet HjärtLungs ordförande Anders Åkesson till TV4.

Avgifterna på sjukhusens akutmottagning varierar mellan landets regioner. Dyrast är det i Västernorrland där ett besök kostar 550 kronor, medan det i de billigaste regionerna endast kostar 200 kronor.

Nu planerar flera regioner att höja akutavgiften – dels för att få in mer pengar, dels som i Västra Götaland med ambitionen att föröka minska antalet onödiga besök, enligt TV4 Nyheterna.

Riksförbundet HjärtLungs ordförande Anders Åkesson är kritisk till de planerade höjningarna.

– Det här kommer inte att hjälpa regionerna på det sättet rent ekonomiskt. Det är möjligt att man i Västra Götaland har ambitionen att försöka styra vården över till primärvården. Men då måste man ju säkerställa att det finns möjlighet att komma till primärvården istället för att söka till akutsjukvården, säger Anders Åkesson till TV4.