Nya kriterier för godkända astma/KOL-mottagningar

januari 30, 2018

Patientutbildning, fysisk aktivitet och rökslutarstöd. Det är några av de prioriterade insatserna astma- och KOL-patienter bör mötas av när de besöker en godkänd astma/KOL-mottagning skriver Inger Kull (docent och universitetslektor) och Björn Ställberg (docent och distriktsläkare) i Läkartidningen.

Hur vet jag som KOL-patient vad som är en god vård när jag besöker en astma/KOL-mottagning i primärvården? 2008 presenterades kriterier för godkända astma/KOL-mottagningar i Läkartidningen. Kriterierna fick stor spridning och har varit viktiga för att öka vårdkvaliteten för astma- och KOL-patienter. 

Efter att Socialstyrelsen för tre år sedan kom med nya rekommendationer har en arbetsgrupp bestående av experter nu uppdaterat kriterierna och presenterat dem i Läkartidningen. Här är några exempel:

Få stöd med att sluta röka 

Många KOL-patienter röker fortfarande. Att röka medför stor risk att dö i förtid och alla som röker bör därför erbjudas rökslutarstöd av utbildad personal. 

Fysisk aktivitet och träning är högt prioriterat

Att hålla sig aktiv är något av det viktigaste en KOL-patient kan göra för att undvika att må sämre. Hos en godkänd astma/KOL-mottagning bör patientens fysiska kapacitet utvärderas med hjälp av ett 6-minuters gångtest för att identifiera patienter med risk för försämring.

Det bör finnas ett team kring KOL-patienten

Många KOL-patienter besöker redan en astma/KOL-sjuksköterska och en läkare. I de nya kriterierna betonas att det bör finnas ett team kring patienten som arbetar tillsammans - så kallad interprofessionell samverkan. I teamet bör även en fysioterapeut ingå. Andra yrken som kan ingå i teamet är till exempel arbetsterapeut, dietist och psykolog/kurator. Vilka patienten bör träffa avgörs av behov och av hur sjuk man är.

Det är viktigt med patientutbildning och behandlingsplan

För att hantera sin KOL på bästa sätt är det viktigt att ha kunskap. Därför är det bra att genomgå en patientutbildning och få verktyg för sin egenvård. Patienten bör även få en behandlingsplan för att bl.a. sätta upp mål med behandlingen, veta vad var man kan vända sig vid försämring och hålla koll på läkemedel. 

Berätta hur du mår med hjälp av ett formulär (CAT)

Patienten bör regelbundet fylla i ett CAT-formulär (COPD Assestment Test) där symtom som hosta, slem och andfåddhet uppskattas av patienten. På så sätt kan sjukvården följa hur patienten mår över tid.

Patienter bör följas upp över tid

För att hålla diagnosen under kontroll på bästa sätt behövs regelbunden och strukturerad uppföljning. Antalet återbesök styrs av behov, sjukdomens svårighetsgrad och andra sjukdomar. Spirometri ingår vid många återbesök, liksom en läkemedelsgenomgång.

Läs hela artikeln här

Fakta nationella riktlinjer och kriterier för godkända astma/KOL-mottagningar:

  • Kriterier för hur en godkänd astma/KOL-mottagning bör utformas presenterades redan 2008 och har sedan dess fått stor spridning och gett ökad vårdkvalitet samt hälsoekonomiska vinster. 
  • För tre år sedan presenterade Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer för astma och KOL. Nationella riktlinjer tas fram för de stora folksjukdomarna för att ge beslutsfattare inom hälso- och sjukvården vägledning om vilka behandlingar och metoder man bör satsa resurser på.
  • De nya riktlinjerna 2015 innebar att kriterierna för godkända astma/KOL-mottagningar från 2008 behövde uppdateras.
  • Nu har en arbetsgrupp bestående av representanter från ASTA (Astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskeför­eningen) och NAAKA (Nätverket för astma-, allergi- och KOL-intresserade allmänläkare) samt Fysioterapeuterna uppdaterat kriterierna och presenterat dem i Läkartidningen.  

Tips till dig som är KOL-patient utifrån kriterierna:

  • Riksförbundet HjärtLung har med stöd av Socialstyrelsen tagit fram en patientutbildning som heter Aktiv med KOL som är gratis för sjukvården att använda (inloggning krävs). Tipsa din astma/KOL-mottagning!