”Riksförbundet HjärtLung oroas över brister i kommunernas särskilda boende SÄBO”

augusti 31, 2022

En av fem står på olämplig medicin och fyra av tio saknar dokumenterade vårdplaner i sin kommunala journal, det visar en granskning som IVO genomfört bland kommunernas särskilda boende, SÄBO.

- Vi i Riksförbundet HjärtLung ser allvarligt på IVO:s rapport. Många av dem som idag bor i SÄBO har långvariga komplexa kroniska sjukdomstillstånd som kräver att det finns god och nära medicinsk kunskap. Det handlar om våra äldsta, sjukaste och sköraste och ett stort antal av dem har någon form av hjärt-, kärl- och lungproblematik som behöver goda förutsättningar för såväl medicinsk behandling, omvårdnad som habiliterande insatser. Alla dessa frågor är helt centrala för att man som boende på ett SÄBO ska garanteras en hög patientsäkerhet och känna sig trygg, säger Anders Åkesson, ordförande Riksförbundet HjärtLung i ett pressmeddelande.