"Stress - en förbisedd riskfaktor för folkhälsan"

juni 30, 2023

Stress ökar risken för en hjärtinfarkt. I svåra ekonomiska tider riskerar fler att drabbas av stressutlöst hjärtinfarkt. Det är dags att rikta fokus på detta hot mot folkhälsan, det skriver Riksförbundet HjärtLungs ordförande Anders Åkesson i Hälsoportalen.

I ledaren till Hälsoportalens bilaga Folkhälsa skriver Anders Åkesson:

"Stress påverkar många processer i kroppen som kan bidra till hjärt- och kärlsjukdom, såsom högre hjärtfrekvens, högt blodtryck och förhöjd blodlevringsförmåga. Stress kan dessutom leda till sämre självkontroll och mer rökning, sämre kost, mer stillasittande. Stress kan utlösa eller trigga en hjärtinfarkt.

Svåra ekonomiska förhållanden gör vardagen mer påfrestande och när vi nu befinner oss i en lågkonjunktur med uppsägningar och kraftigt höjda levnadsomkostnader finns det risk för att fler drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Sjukvården var dålig på att erbjuda interventioner för att hantera stress redan innan pandemin och nu ökar behoven. Det är en olycklig ekvation där de yngre hjärtinfarktpatienterna är en särskilt utsatt grupp.

För personer under 55 år som drabbas av hjärtinfarkt är riskfaktorer som högt blodtryck och höga blodfetter inte lika påtagliga som stress, rökning och fetma. Att drabbas av hjärtinfarkt i ung ålder innebär ytterligare påfrestning då det påverkar ens arbets- och familjeliv mer än om det sker vid högre ålder.

Vad krävs?
1. En satsning i primärvården som erbjuder interventioner för att hantera stress.

2. Stresshantering till människor som redan drabbats av hjärtinfarkt.

3. Mer forskning och kunskap kring vad som orsakar och förebygger stress och hur den kan behandlas."

Läs hela ledaren på www.folkhalsasverige.se