”En riktad statlig satsning på rehabilitering behövs”

november 27, 2020

Kombinationen minskad fysisk aktivitet, rädsla för att söka sjukvård och minskad tillgång till rehabilitering riskerar att bli dödlig, skriver Inger Ros i Dagens Medicin.

En enkät bland Riksförbundet Hjärt Lungs medlemmar visar att var fjärde medlem har avstått från vård de anser sig ha behövt under vårens pandemi.

Varannan medlem har blivit mindre fysiskt aktiv och var femte är förtvivlad över hur deras livssituation har förändrats.

Nu behövs både en statlig och en kommunal satsning för att vi ska kunna bestiga det vårdskuldsberg som har byggts upp, skriver Inger Ros i en debattartikel i Dagens Medicin. 

Läs hela debattartikeln.