Riksförbundet HjärtLung i Almedalen: Så stärker vi vården för hjärtkärl- och lungpatienter

juni 21, 2023

Under Almedalsveckan, 28 juni till 1 juli, deltar Riksförbundet HjärtLung i en rad seminarier där vi lyfter hur vården kan förbättras för våra medlemmar.

Under Almedalsveckan deltar Anders Åkesson, förbundsordförande, och Christine Cars-Ingels, generalsekreterare i ett antal seminarier.

Huvudbudskapet är att Sverige behöver en nationell hjärtstrategi med det övergripande målet att stärka vården för personer som lever med långvariga och kroniska sjukdomar. Omhändertagandet måste vara strukturerat och involvera patienten i behandlingen.

Öppna seminarier med Riksförbundet HjärtLung:

Bristfällig uppföljning i primärvården – vem hjälper hjärtinfarktpatienten att nå behandlingsmålen?

Efter en hjärtinfarkt är ett strukturerat omhändertagande avgörande för att minska risken för återfall. Studier visar nu på brister i primärvårdens uppföljning. Vad krävs för att tydliggöra primärvårdens ansvar för den livslånga hjärtrehabiliteringen? Hur säkerställs att behandlingsmålen uppnås?

Onsdag 28 juni kl. 11.00-11.45
Plats: Södra kyrkogatan 11, "Vid Stora Torget"
Arrangör: Novo Nordisk och Amgen
almedalsveckan.info/program/68999

Förmaksflimmer ökar kraftigt risken för stroke orsakad av en propp - så drabbas kvinnor

I dag lever uppskattningsvis 127 000 personer i Sverige med förmaksflimmer utan att veta om det. Sjukvården måste få bättre förutsättningar att upptäcka förmaksflimmer tidigt. Det minskar risken att drabbas av stroke.

Onsdag 28 juni kl. 15.00-17.00
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "E31"
Arrangör: 1,6 och 2,6-miljonerklubben
almedalsveckan.info/program/67817

Hur undviker vi en ny generation patienter med KOL?

KOL är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige. Sjukdomen skördar tusentals liv varje år. Trots det pratas det inte så mycket om KOL längre. Hur skapar vi ett samhälle där KOL-drabbade får rätt vård och dödsfallen minskar? På seminariet diskuterar panelen hur vi tillsammans kan jobba för att KOL prioriteras upp i sjukvården, för att hitta fler riskpatienter, diagnosticera fler, sätta in åtgärder tidigare, samt bli bättre på att följa myndigheternas riktlinjer om uppföljning - inte minst efter en exacerbation (akut försämring i andningen). På det sättet kan vi minska både antalet dödsfall, mänskligt lidande och kostnader i sjukvården.

Torsdag 29 juni kl. 14.00-14.45
Plats: Hamnplan 5, Nedre plan, "Hjärtat i Almedalen - FOKUS Patient"
Arrangör: AstraZeneca
almedalsveckan.info/program/67849

Kan ett systemfel inom sjukvården vara orsaken till den svenska ohälsan? 

Nationella riktlinjer och arbetet med kunskapsstyrningen har i mångt och mycket bidragit till framsteg inom svensk hälso- och sjukvård genom bättre samordning och koordinering. Ett stort problem är dock bristande ansvarstagande för implementeringen av dessa riktlinjer. Hur skapar vi bättre förutsättningar för implementering och uppföljning av riktlinjer? Om alla följde riktlinjerna – hur många liv skulle kunna räddas? Hur mycket skulle vi spara? Kan ett systemfel inom sjukvården vara orsaken till den svenska ohälsan? Hur går vi från att samla data till att styra och leda verksamheten utifrån kvalitetsdataregister?

Torsdag 29 juni kl. 16.00-17.00
Plats: Kinbergs plats 3, trädgården
Arrangör: Novartis
almedalsveckan.info/program/68303

Läs mer om vår intressepolitik

Riksförbundet HjärtLung - En stark röst för alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

.

Riksförbundet HjärtLung - En stark röst för alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom.