På den internationella världshjärtdagen slår vi ett slag för eftervården

september 29, 2022

I dag uppmärksammas den internationella hjärtdagen, World heart day, runt om i världen. Varje dag, året runt, arbetar vi i Riksförbundet HjärtLung för att människor med hjärt-kärlsjukdom. Just idag riktar vi i en rad debattartiklar fokus på vården efter en hjärthändelse.

Utbildning, inkomst och bostadsort påverkar möjligheterna att få god sekundärprevention efter en hjärtinfarkt.

Ny riktlinje ska minska ojämlikheten

Nu har en ny riktlinje för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom tagits fram.

Målet är att minska den befintliga ojämlikheten i vården samt att minska återinsjuknande och död i hjärtsjukdom. Nu uppmanar Riksförbundet HjärtLung de nya regionledningarna runt om i landet att agera.

Väl definierade åtgärder

Åtgärderna är väl definierade. Nu är det upp till regionerna att se till att den också blir verklighet för patienterna.

Vad bör regionerna satsa på?

  • Tillgång till patientutbildning behöver öka och material anpassas till olika grupper med samtal om vikten av hälsosamma levnadsvanor i samband med hjärthändelsen.
  • Hjärtrehabiliteringen med riktad och entydig information som Hjärtguiden, bör erbjudas alla som drabbats av hjärtinfarkt, genomgått ballongvidgning eller bypassoperation.
  • Fler fysioterapeuter behövs eftersom fysioterapeut-ledd träning är en viktig del av behandlingen efter hjärtinfarkt.
  • Satsa på sjuksköterskeledd uppföljning av patienter med kranskärlssjukdom inom primärvården, på det sätt som i dagsläget finns för patienter med diabetes. 

Här är ett axplock av våra debattartiklar om hjärtvården:

https://www.mitti.se/debatt/debatt-dags-for-det-nya-regionstyret-att-minska-ojamlikheten-i-hjartvarden/repviu!osRQeWnucykErcPrJOieQ/

https://helagotland.se/bli-prenumerant/artikel/r45qx10l/gt-2m29b-art

https://www.sydsvenskan.se/2022-09-28/vi-har-tagit-fram-en-kort-lista-for-snabbare-diagnos-och-forbattrad-efterbehandling

https://www.smp.se/debatt/nu-ar-det-dags-att-omsatta-valloften-till-faktisk-vard-4c803a84/

https://www.ht.se/2022-09-22/dags-for-det-nya-regionstyret-att-minska-ojamlikheten-i-hjartvarden