Svd-debattartikel: "Hjärtsjukvården behöver bli mer jämlik"

februari 15, 2016

"Den akuta hjärtsjukvården är i fortsatt världsklass. Men det finns brister i jämlikhet avseende var man bor, ålder, kön, disponibel inkomst, utbildningsnivå och samsjuklighet.", det skriver representanter för Swedeheart och Riksförbundet HjärtLung i en gemensam debattartikel i Svd.

På Alla hjärtans dag, söndag 14 februari 2016, presenterar vi Swedehearts årsrapport för 2015, en sammanställning om hjärtsjukvårdens kvalitet på Sveriges alla sjukhus. Rapporten visar att den akuta hjärtsjukvården är i fortsatt världsklass. Men det finns brister i jämlikhet avseende var man bor, ålder, kön, disponibel inkomst, utbildningsnivå och samsjuklighet. Vi kan också se att omhändertagande efter det akuta vårdtillfället är otillräckligt.

Att fortsätta satsningen på kvalitetsregister har avgörande betydelse för möjligheten att komma till rätta med dessa problem. Det är därför mycket bekymmersamt att regeringen ännu inte gett besked om fortsatt stöd till denna satsning.

Läs hela debattartikeln "Hjärtsjukvården behöver bli mer jämlik" på Svd.se