"Vägen till den bästa vården och vad du ska förvänta dig!"

december 07, 2022

I Hälsoportalens ledare i SvD i dag lyfter Riksförbundet HjärtLungs ordförande Anders Åkesson den bästa vården. Den finns. Nu måste vi se till att den blir verklighet för människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

hkl_webbpuff.jpg

Anders Åkesson skriver:

”I dagsläget är det både stora geografiska skillnader och skillnader utifrån människors utbildningsnivå och inkomst i hur man kommer till rätta med riskfaktorerna, vilket talar för en betydande ojämlikhet i vården.

Detta förhållande är något vi i patientorganisationen Riksförbundet HjärtLung har riktat ljuset på och under lång tid påtalat.

En god nyhet är att vårdens specialister tillsammans med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har tagit fram en ny riktlinje för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom.

Målet är att minska den befintliga ojämlikheten i vården samt att minska återinsjuknande och död i hjärtsjukdom. Att kort sagt ge en bättre och mer effektiv vård.

Åtgärderna är väl definierade. Några av de viktigaste är:

  • Sjuksköterskeledd uppföljning av patienter med kranskärlssjukdom inom primärvården, på det sätt som i dagsläget finns för patienter med diabetes.
  • Fysioterapeut-ledd träning är en mycket viktig del av behandlingen efter hjärtinfarkt, här behövs fler fysioterapeuter.
  • Tillgång till patientutbildning och material anpassad till olika grupper med samtal om vikten av hälsosamma levnadsvanor i samband med hjärthändelsen.
  • Hjärtrehabilitering med riktad och entydig information som Hjärtguiden, bör erbjudas alla som drabbats av hjärtinfarkt, genomgått ballongvidgning eller bypassoperation.

Kunskapen finns, nu är det upp till regionerna att se till att den blir verklighet för patienterna. Och på ett liknande sätt som för hjärtkärl finns det ett ”best practice”, en personcentrerad bästa vård framtaget för de som lever med lungsjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Den vården behöver också bli verklighet.”

Läs hela ledaren och fler artiklar ur tidningen: