WHO: Vi kan stoppa tuberkulos

mars 22, 2023

Konflikter, covid-19 och socioekonomisk ojämlikhet har gjort att kampen mot tuberkulos har tagit steg tillbaka. För första gången på ett årtionde har dödsfallen ökat i tuberkulos de senaste åren. Inför världstuberkulosdagen den 24 mars uppmärksammar och stöttar Riksförbundet HjärtLung den globala kampen mot tuberkulos.

Det kanske är svårt att tänka sig som svensk, men tuberkulos är ett av de största globala hälsohoten. Varje dag dör 4400 personer och över 30 000 insjuknar, enligt WHO. Detta trots att sjukdomen både går att förebygga och bota.

Efter att covid-19 pandemin svepte över världen har WHO utvärderat och sammanställt en rapport som beskriver hur pandemin har påverkat kampen mot tuberkulos. I rapporten konstaterar man att covidpandemin har haft stor påverkan för tillgängligheten för diagnos och behandling av tuberkulos.

WHO beräknar att cirka 74 miljoner liv har räddats sedan år 2000, men att krig, covid-19 och socioekonomisk ojämlikhet gjort att kampen mot tuberkulos nu har tagit steg tillbaka. Framsteg som gjorts fram till 2019 har saktat ned, stannat av eller vänt. För första gången på ett årtionde har dödsfallen i tuberkulos ökat de senaste åren.

På världstuberkulosdagen uppmanar WHO alla politiska ledare att öka sina ansträngningar och investera mer i kampen mot tuberkulos. Bland annat vill WHO se snabbare införande av WHO-rekommendationer, att fler sektorer samarbetar samt ökade resurser. Under parollen ”Ja! Vi kan utrota tuberkulos!” drivs en kampanj för att öka engagemanget hos världsledare. Världstuberkulosdagen uppmärksammas den 24 mars varje år för att minnas när tuberkulosbakterien hittades 1882.

Riksförbundet HjärtLung har en stark koppling till tuberkulos. I dag är förbundet mest förknippat med hjärtinfarkt, hjärtsvikt och KOL, men förbundets föregångare var ett antal föreningar som startades av tuberkulospatienter i början av 1900-talet. Riksförbundet HjärtLung ansluter sig till WHOs uppmaning och stöttar den globala kampen mot tuberkulos.

Fakta tuberkulos:

  • Infektionssjukdomen tuberkulos orsakas främst av tuberkelbakterien Mycobacterium tuberculosis
  • Vanliga symtom på aktiv tuberkulos är slemhosta, ibland med blod, bröstsmärtor, svaghet, viktminskning, feber och nattsvettningar.
  • Tuberkulos sprids vanligtvis genom upphostningar eller nysningar som en luftburen smitta. Det kan räcka med att andas in några få bakterier för att bli smittad vid nära kontakt. Men långt ifrån alla fall är smittsamma och smittsamheten minskar snabbt och försvinner inom några veckor vid behandling.
  • Antalet fall som rapporteras i Sverige har de senaste åren legat under 500 och de flesta har smittats i ett annat land. Sedan 2003 har totalantalet fall i Sverige ökat fram till 2015 men sedan dess har antalet åter sjunkit.

Källa: Folkhälsomyndigheten och WHO.