Riksförbundet HjärtLung stöttar kampanjen Lagar för alla barns framtid

maj 26, 2021

Idag är det Tobaksfria dagen. Tobaksfakta, där Riksförbundet HjärtLung är medlem, har tagit fram kampanjen Lagar för alla barns framtid. Kampanjen syftar till att uppmärksamma politiker och allmänhet på hur viktigt det är att hjälpa barn att säga nej till ett nikotinberoende.

Varje år uppmärksammar Riksförbundet HjärtLung Tobaksfria dagen som ett led i vårt arbete att motverka tobakens påverkan på hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. I år är fokus på alla tonåringar som dagligen exponeras för tobaksprodukter i sin vardag. 

Nio av tio som börjar med nikotin är tonåringar enligt A Non Smoking Generation

Vägen till att unga att fastnar i ett nikotinberoende går via smaktillsatser i till exempel snus och e-cigaretter. I vanliga cigaretter förbjöds smaktillsatser 2016, men i snus och e-cigaretter är det fortfarande fritt fram att använda dem. Det har lett till att det finns tusentals olika smaker att välja på och som förpackas i lockande förpackningar. Produkterna marknadsförs av influencers, betalda av tobaksindustrin, i sociala medier.

Ett av problemen är att de nya produkterna tillåts att marknadsföras som "tobaksfria". Ett exempel är vitt snus, som trots att det benämns som "tobaksfritt" innehåller minst lika mycket nikotin som vanligt brunt snus. Nikotin kan endast framställas ur en tobaksplanta och är ett gift, oavsett i vilken typ av produkt det förpackas. Ett beroende skapas som enbart gynnar tobaksindustrin

Fortfarande röker 20 procent av eleverna på gymnasiet och allt fler barn provar, och blir beroende, av nya nikotinprodukter. Det är viktigt att stoppa utvecklingen och att värna om barns rätt till frihet från beroende. Målet med kampanjen är därför en utvidgad tobakslagstiftning som skyddar kommande generationer mot tobaksindustrins manipulativa metoder.

Vi vill:

  • Att barn ska skyddas mot alla former av reklam för nikotin- och tobaksprodukter
  • Stoppa smaktillsatser i nikotin- och tobaksprodukter
  • Att alla nikotinprodukter regleras enligt tobakslagen, förutom läkemedel
  • Ha en nikotin- och tobaksfri skoltid

Vi kommer att jobba för att samla in namnunderskrifter för att visa våra beslutsfattare att det finns ett brett stöd för att skydda barn mot nikotinberoende.

Skriv på för en lagstiftning som skyddar barn mot nikotinberoende

Kampanjen är framtagen av Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer. Alla organisationer är politiskt oberoende.

Hjärt-Lungfonden
Riksförbundet HjärtLung
Astma- och Allergiförbundet
Nätverket mot Cancer
Lungcancerföreningen
VISIR
A Non Smoking Generation
Läkare mot Tobak
Tandvård mot Tobak
Sjuksköterskor mot Tobak
Lärare mot Tobak
Psykologer, Socionomer och Folkhälsovetare mot Tobak
Unga Drogförebyggare
Tobaksfri Duo
Riksförbundet Kontraktsmetoden