Inger Ros: VGR bör tänka om och följa prioriteringsrekommendationer

april 23, 2021

Riksförbundet HjärtLung har under eftermiddagen nåtts av beskedet att Västra Götalandsregionen har valt att flytta personer i riskgrupp från fas 3 till fas 4 i prioriteringsordningen av vaccinationen. Riksförbundet HjärtLung anser att Västra Götalandsregionen bör tänka om och följa Folkhälsomyndighetens prioriteringsrekommendationer.

Som skäl anges att regionen vill minska den administrativa bördan samt att ålder är den viktigaste riskfaktorn.

Det är korrekt att åldern bedöms vara den viktigaste riskfaktorn, men det är inte den enda riskfaktorn för att drabbas av allvarlig covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten innebär kronisk hjärt-kärlsjukdom såsom stroke och hypertoni samt kronisk lungsjukdom såsom KOL förhöjd risk för allvarlig covid-19. Riksförbundet HjärtLung anser därför att regionen bör tänka om och följa Folkhälsomyndighetens prioriteringsrekommendationer.

- Att med kort varsel nu ändra prioriteringsordningen kommer att bidra till större oro och frustration bland några av våra mest utsatta grupper. Det här är personer som lever med kronisk sjukdom varje dag och som ansträngt sig till det yttersta för att skydda sig själva. Att i det här läget flytta dem till fas 4 tillsammans med friska patienter är ett slag i ansiktet och går emot Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Med all respekt för administrationsbördan, de tillhör ju en riskgrupp av en anledning. Här bör man tänka om - och jag hoppas verkligen inte fler bryter mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung.

Läs vårt pressmeddelande här.