Världstuberkulosdagen 2020

mars 17, 2020

Tuberkulos är en av de tio främsta dödsorsakerna i världen och den ledande dödsorsaken från ett enskilt smittämne. Miljontals människor insjuknar i tuberkulos varje år. Den 24 mars uppmärksammar Riksförbundet HjärtLung den internationella världstuberkulosdagen. 

Riksförbundet HjärtLung har en stark koppling till tbc. I dag är förbundet mest förknippat med hjärtinfarkt, hjärtsvikt och KOL. Men förbundets föregångare var ett antal föreningar som startades av tuberkulospatienter i början av 1900-talet. Då var tuberkulosen – eller lungsoten som den kallades – en spridd och fruktad sjukdom som ofta hade dödlig utgång.

I Sverige insjuknar runt 500 personer i tuberkulos enligt Folkhälsomyndigheten. Av de 500 fallen beräknades 78 ha smittats i Sverige. De flesta var över 60 år gamla och bedömdes ha haft smittan i icke smittsam form sedan ungdomen och den tid då tuberkulos var betydligt vanligare i Sverige än i dag.

4 000 personer dör i tuberkulos varje dag

Globalt drabbas desto fler människor genom smittspridning. Världshälsoorganisationen, WHO, har beräknat att cirka 30 000 insjuknar och 4000 personer per dag dör i tuberkulos. Detta trots att sjukdomen är både behandlingsbar och kan botas. 

Speciellt drabbat är Sydostasien, men smittan finns över stora delar av världen. Åtta länder beräknas stå för två tredjedelar (66 %) av alla fall; Indien, Kina, Indonesien, Filipinerna, Pakistan, Nigeria, Bangladesh och Sydafrika. 1,5 miljoner människor dog av tuberkulos under 2018. 10 miljoner insjuknade, däribland 1,1 miljoner barn. Dödsfallen bland barn beräknades till 205 000. 

WHO: 58 miljoner liv har räddats

Under 2000-talet har stora ansträngningar gjorts för att minska smittspridningen. WHO uppskattar att 58 miljoner liv (2019) har räddats under samma tidsperiod. Trots det går trenden åt fel håll och globalt drabbas allt fler av läkemedelsresistent tbc. Tuberkulos kvarstår som den mest smittsamma sjukdomen i världen.

Efter ett initiativ från WHO samlades världsledarna 2018 hos FN för att enas om en gemensam strategi för att bekämpa tbc.  WHO lanserade sin kampanj "FIND. TREAT. ALL." (Hitta. Behandla. Alla.) där världsledare uppmanades att ta fram nationella program och strategier för att hitta och behandla människor med tbc.

Det globala arbetet mot smittspridning och för bättre behandlingsmetoder och ökad andel behandlade patienter fortsätter. Under 2020 är temat i WHO:s tbc-bevakning "It's time" (Det är dags).

Syftet är att öka tillgången till behandling samt hur mycket pengar som investeras i bekämpningen av tuberkulos. Riksförbundet HjärtLung stöttar WHO:s initiativ och kampanjen. 

Källor: Folkhälsomyndigheten och WHO

Läs historien om Alva Asp

Alva Asp drabbades av tuberkulos som ung och tvingades leva sin sista tid i livet på sanatorium. Ta del av hennes fina illustrationer och dagboksanteckningar i vårt särtryck. 

Alva Asp drabbades av tuberkulos som ung och tvingades leva sin sista tid i livet på sanatorium. Ta del av hennes fina illustrationer och  dagboksanteckningar.